Mani Nedir ? Mani Türleri ve Örnekleri

Mani türleri ve örnekleri, mani nedir özellikleri hakkında bilgi

MÂNİ (Edebiyat)

Anonim Halk edebiyatı ürünlerinin en kısa olanıdır. Genellikle dört mısradan meydana gelir. Hece ölçüsü genellikle yedilidir. Birinci, ikinci ve dördüncü mısra­lar kafiyeli üçüncü mısra serbesttir. Asıl anlam son iki mısradadır. İlk iki mısra dol­durma mısralardır. Kafiyesi aba şeklinde­dir. Türk halkı manileri çok sevmiştir. He­men her yerde mâni söylenir. Çünkü günlük yaşayışla maniler çok yakından il­gilidir. Hemen herkes bir mani bilir ve söy­ler. Karşılıklı soru-cevap düzeninde veya konuşmalı manilerde vardır. Mani söyle­yenlere manici denir. Maniler değişik yöre­lerde farklı isimler alırlar. Hoyrat, bayati, alagözlü gibi. Mânilerin asıl konusu aşk­tır. Hemen hemen her konuda mani söyle­nebilir.

Mani Çeşitleri:

1- Düz Mâni : Yedişer he­celi dört mısradan meydana gelir. Tam mani de denir.

Örnek:

Uzaklar seçilmiyor

Göldürü geçilmiyor

Gönül bir top ibrişim

Dolaşmış açılmıyor.

2- Kesik Mani (Ayaklı Mani): ilk mısra düşerek, yerini yedi heceden daha az an­lamlı veya anlamsız bir söze bırakan ma­nilerdir. Bunlar cinaslı olan manilerdir.

Ör­nek:

Bağ-bana

Bahçe sana bağ bana

Değme zincir kâr etmez

Zülfün teli bağ bana

3. Yedekli Mâni: Düz mâninin sonuna iki mısra eklenerek söylenen altı mısra­dan oluşan mânilerdir.

Dile-yar

Gör bir afet dile yâr

Ben sana vurulmuşum

Ne istersen dile yar

Öldür beni yaşatma

Verme beni dile yâr.

Mani çeşitleri, mani türleri örnekleri hakkında bilgi kısaca bilgi verdik.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.