Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri İle Tarihi Günler - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022

Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri İle Tarihi Günler

Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri İle Tarihi Günler İle İlgili Yazı, Mahalli Kurtuluş Günleri Hakkında Bilgi

Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri İle Tarihi Günleri

(Gerçekleştiği Tarihlerde)

Türk ulusunun çok eskilere dayanan geçmişi, kahramanlıklar­la doludur. Ulusumuz, pek çok kahraman yetiştirmiş, yaşadığı uy­garlıklarla diğer uluslara örnek olmuştur, Tarihimizde yer alan bu kahramanları tanıyıp onların yaptıkları işleri bilmeliyiz ki biz de dünya tarihine günümüzde iz bırakacak güzel işler yapabilelim, Türk’ün özelliklerinden biri olan kahramanlığımızı unutmamalı ve kahramanlarımızı her zaman hatırlamalıyız. Ulu Önder Ata­türk’ün ulusu ve yurdu için yapmış olduğu yeniliklerin değerini bi­lerek Atatürk ilkelerine bağlı olmalıyız, Böylece ulusal birliğimizi de pekiştirmiş oluruz.

mahalligunler

1. Dünya Savaşı sonunda yenildik, Yurdumuzu düşmanlar iş­gal etti, Pek çok köyümüzü, kasabamızı ve şehrimizi yakıp yıktılar.

Buralarda yaşayan halkımıza çok kötü davrandılar. Genç, ihti­yar, kadın, çocuk demeden öldürdüler.

Vatanın işgal edilmesini kabul etmeyen Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktı. Oradan Amasya’ya, Erzu­rum ve Sivas’a gitti. Burada halkla toplantılar yaptı, Vatanın kur­tulması için bazı kararlar aldı. Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919 tari­hinde Ankara’ya geldi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisini açtı. Vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için savaş hazırlıklarına başlandı. Yaklaşık dört yıl süren zorlu Kurtuluş Savaşı’nı kazandıra­rak düşman yurttan kovuldu. Köylerimiz, kasabalarımız ve şehirle­rimiz birer birer düşmanlardan temizlenerek özgürlüğüne kavuştu. Türk ulusu, düşmanların verdikleri zararları ve kurtulduğu günü hiç­bir zaman unutmadı. Hem düşmanların zulümlerini, hem zulüm­den kurtuluşunu, hem de onlara bu mutlu günleri kazandıran kah­ramanları daima hatırlamak ve anmak için günümüzde kutlama­lar yapılmaktadır,

Kurtuluş günümüzde caddelere bayraklar, Atatürk resimleri ve kahramanlığımızı anlatan yazılar asarız, Atatürk büstüne çelenkler koyarız. Savaşa katılan kahraman gazilerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Onları ve yaptıkları kahramanlıkları unutmadığımızı ve hiçbir zaman unutmayacağımızı söyleriz. Onlara şükranlarımı­zı ve teşekkürlerimizi sunarız.

Türk tarihinde, tarihi günlerin önemi çok büyüktür. Ulusumuz; askeri, siyasi, ekonomik, sanatsal, kültürel alanlarda ve spor ala­nında birçok uluslararası başarılar kazanmıştır. Tarihimiz, bunların örnekleriyle doludur.

Tarihî günlerimiz iki gruba ayrılarak kutlanır. Bunları şöyle sıra­layabiliriz:

1. Askeri zaferler: Malazgirt Zaferi, istanbul’un Fethi, Çanakka­le Zaferi, Atatürk’ün Samsun’a çıkması, Erzurum ve Sivas Kongre­lerinin toplanması, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, TBMM’nin toplan­ması, cumhuriyetin ilanı, Kurtuluş Savaşı’mız dahilinde yer alan zaferlerimiz, İzmir’in Kurtuluşu, Hatay’ın Anavatan’a katılması ve Kıbrıs Barış Harekatı’nı sayabiliriz.

2. Siyasi Başarılar: Lozan Barış Antlaşmasının 24 Temmuz 1923’te imzalanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım 1983’te bağımsızlığının ilan edilmesi siyasi alandaki tarihi günlerimizdendir.

Tarihimizde önemli yeri olan bazı günlerin ulusal birliğimize yararları varaır. Tüm ulus, uluslararası alanda kazanılan başarılara sevinerek coşkuyla bu zaferleri kutlar. Bu da ulusal birlik ve bera­berliğimizi sağlamlaştırır. Her yıl böyle günleri kutlayarak, daha büyük zaferlere, başarılara ulaşmak için cesaretlenerek daha çok çalışırız. Elde edilen başarılar bizler için hem yol gösterici hem de cesaret verici olur.

Öğrencilerin Türk büyüklerini daha iyi tanıyıp beyinlerinde canlandırmaları ve yaşatmalarını sağlamak, elde edilen başarı­ları kavratmak amacıyla okullarda Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihi Günler adıyla anma günleri düzenlen­mektedir. Bu günlerin anlamlı geçmesi için öğrencilerin seviyele­rine göre programlar yapılır. Bu programlama öğrencilerin aktif katılımcı olmalarına özen gösterilir. Böylece ulusal bilinçlerinin oluşması, tarihleriyle gurur duymaları geçmişe saygı duyup gele­ceğe güvenle bakmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Böylece, öğrenciler yurdumuzdaki her güzel işin olmasında Ulu Önder Ata­türk’ün katkılarının bilincine varırlar. Atatürk’ü severek Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkarlar.

Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri İle Tarihi Günlerde Yapılan Etkinlikler :

Kutlamalarla ilgili programlama şu etkinlikler uygulanır:

  • Anılacak kişiyle, olayla ilgili resim sergileri düzenlenir.
  • Anılacak kişi veya olayla ilgili oyunlar sahnelenir.
  • Anılacak kişinin yaşamını ve eserlerini anlatan konferans­lar düzenlenir.
  • Anılacak kişi veya olayla ilgili yazı, şiir ve resim yarışmala­rı düzenlenir,
  • Anılacak kişiyle veya olayla ilgili olarak müze, saray gibi yerlere geziler düzenlenir,
  • Anılacak kişi veya olayla ilgili park veya yapıtlar gezilir.

Mahalli Kurtuluş Günleri Hakkında Bilgi ve Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri İle Tarihi Günler ile ilgili yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781