İslam Kenti Nedir Özellikleri

İslam Kenti Nedir

İslam kenti, İslam dünyasında egemen olan bazı ortak kültürel değerler nedeniyle, kentsel biçimlenmelerin de temelde bazı ortak nitelikler gösterdiğini varsayan kav­ramsal modeldir. Batı’da İslam kültürünün bütünlüğü konusunda geliştirilen düşünce­nin kentsel tarihe yansıması olarak da değerlendirilebilir.

İslam dininin kişisel ve toplumsal yaşamı belirleyen niteliğinin, kentleri de ortak bir biçimlenmeye yöneltti­ği görüşüne dayanır, islam kenti modeli, genelde iki temel toplumsal gerçeğin abartı­lı biçimde yorumlanmasıyla ortaya çıkan iki düşünce üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri (ibadetin abartılması sonucu beliren) yerleşimin cami çevresinde toplandığı savı, öbürü de (aile yaşamının mahremiyeti ger­çeği üzerine kurulan) barınma kültürünün içe dönük olduğu savıdır. Çağdaş toplumbilim din aracılığıyla top­lumsal gerçekliklerin tümünün anlaşılabile­ceği savını benimsemediği için, İslam kenti modeli de yıpranarak geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Kentsel tarih, kentsel sosyoloji ye antropoloji uzmanları arasında artık bir İslam kenti sorunu kalmamış gibidir. Model daha çok mimarlık tarihi ve genel İslam tarihi çevrelerinde varlığını sürdürmektedir. Öte yandan, bu model üzerinde çalışanlar da tam bir düşünce birliği içinde değildir. İslam Kenti Özellikleri

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.