Learning Curve İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Learning Curve İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Öğrenme Eğrisi (Learning Curve) Nedir?

Öğrenme eğrisi, bir kişinin ya da bir grup insanın belirli bir beceri veya konuda ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde öğrendiğini gösteren bir kavramdır.

Örnek Cümleler:

 1. The learning curve for playing the piano is steep. (Piyano çalmak için öğrenme eğrisi dik bir yokuş gibidir.)
 2. As a new employee, I’m still on the learning curve. (Yeni bir çalışan olarak, hala öğrenme eğrisindeyim.)
 3. The learning curve for this software is pretty gentle. (Bu yazılım için öğrenme eğrisi oldukça yavaş.)
 4. The company is experiencing a steep learning curve in its new market. (Şirket, yeni pazarında dik bir öğrenme eğrisi yaşıyor.)
 5. The learning curve for snowboarding is steeper than I expected. (Kayak yapmak için öğrenme eğrisi, beklediğimden daha dik.)
 6. I had a difficult time at first, but now I’m on the upward slope of the learning curve. (İlk başta zorluk çektim, ama şimdi öğrenme eğrisinde yukarı yönlü bir eğimdeyim.)
 7. The learning curve for cooking is different for everyone. (Yemek pişirmek için öğrenme eğrisi herkes için farklıdır.)
 8. I think I’m over the hump of the learning curve now. (Artık öğrenme eğrisindeki en zor aşamayı atlattığımı düşünüyorum.)
 9. The learning curve for public speaking is one that many people struggle with. (Toplu konuşma için öğrenme eğrisi, birçok insanın mücadele ettiği bir şeydir.)
 10. The learning curve for driving a car is usually pretty short. (Araba kullanmak için öğrenme eğrisi genellikle oldukça kısadır.)
 11. The learning curve for mastering a foreign language can be a long and challenging process. (Yabancı bir dil öğrenmek için öğrenme eğrisi uzun ve zorlu bir süreç olabilir.)
 12. We’re still on the early part of the learning curve with this project. (Bu proje için hala öğrenme eğrisinin

daha erken bir aşamasındayız.)
13. The learning curve for using this new software is not as difficult as I thought it would be. (Bu yeni yazılımı kullanmak için öğrenme eğrisi, düşündüğümden daha zor değil.)

 1. It’s important to remember that everyone has a different learning curve. (Herkesin farklı bir öğrenme eğrisi olduğunu hatırlamak önemlidir.)
 2. The learning curve for understanding quantum physics is notoriously steep. (Kuantum fiziğini anlamak için öğrenme eğrisi bilinir derecede dik.)
 3. The learning curve for mastering this video game is going to take some time. (Bu video oyununu öğrenmek için öğrenme eğrisi biraz zaman alacak.)
 4. I’m just starting on the learning curve for digital photography. (Dijital fotoğrafçılık için öğrenme eğrisine yeni başladım.)
 5. The learning curve for understanding complex mathematical concepts can be steep. (Karmaşık matematik kavramlarını anlamak için öğrenme eğrisi dik olabilir.)
 6. It’s important to stay patient when you’re on the learning curve for something new. (Yeni bir şey için öğrenme eğrisindeyken sabırlı olmak önemlidir.)
 7. The learning curve for learning to play a musical instrument can be rewarding but also frustrating at times. (Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek için öğrenme eğrisi zaman zaman ödüllendirici olabilir ama aynı zamanda da sinir bozucu olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.