Languor İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Languor İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Languor

Languor Türkçe karşılığı olarak “bitkinlik, uyuşukluk, halsizlik” gibi anlamlara gelir. Bu kelimeyi cümlelerde kullanırken aşağıdaki örnekleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. The heat and humidity caused a deep languor in the park visitors. (Sıcaklık ve nem park ziyaretçilerinde derin bir bitkinlik yarattı.)
 2. She felt a sense of languor wash over her as she lay in the sun. (Güneşte yatarken üzerine bir uyuşukluk hissi çöktü.)
 3. The illness left him in a state of languor for several days. (Hastalık, birkaç gün boyunca onu halsiz bir durumda bıraktı.)
 4. The languor of the lazy afternoon made it difficult to get any work done. (Tembel öğleden sonrasının uyuşukluğu iş yapmayı zorlaştırdı.)
 5. She tried to shake off the languor and get some exercise. (Uyuşukluğunu atarak biraz egzersiz yapmaya çalıştı.)
 6. The warm bath induced a feeling of languor in her muscles. (Sıcak banyo kaslarında bir bitkinlik hissi yarattı.)
 7. The speaker’s monotone voice filled the room with a sense of languor. (Konuşmacının monoton sesi odada bir uyuşukluk hissi yarattı.)
 8. The oppressive heat of the summer day caused a general languor in the town. (Yaz gününün boğucu sıcağı, kasabada genel bir halsizlik yarattı.)
 9. He felt a pleasant languor after finishing his meal. (Yemeğini bitirdikten sonra hoş bir halsizlik hissetti.)
 10. The sound of the waves and the warm sun induced a feeling of languor in the beachgoers. (Dalgaların sesi ve sıcak güneş, plaj ziyaretçilerinde bir bitkinlik hissi yarattı.)
 11. The dreary weather and lack of sleep left her in a state of languor. (Kasvetli hava ve uyku eksikliği onu bir halsizlik durumunda bıraktı.)
 12. The slow, soothing music added to the languor of the spa experience. (Yavaş, rahatlatıcı müzik, spa deneyiminin uyuşukluğunu arttırdı.)
 13. The heat and humidity of the jungle caused a constant state of languor for the explorers. (Junglenin sıcaklığı ve nem, kaşiflerde sürekli bir halsizlik durumuna neden oldu.)
 14. The feeling of languor was overpowering after the long hike in the sun. (Güneşte uzun yürüyüşten sonra, halsizlik hissi baskın geldi.)
 15. She had to fight against the languor and keep working on her project. (Halsizlikle mücadele etmek ve projesine devam etmek zorunda kaldı.)
 16. The hot, still air of the room created a sense of languor.
 1. The medication he was taking caused a feeling of languor as a side effect. (Aldığı ilaçların yan etkisi olarak bir halsizlik hissi yarattı.)
 2. The soft lighting and comfortable couch induced a feeling of languor in the waiting room. (Yumuşak aydınlatma ve rahat kanepe, bekleme odasında bir halsizlik hissi yarattı.)
 3. She felt a deep languor after the emotional conversation with her friend. (Arkadaşıyla duygusal bir konuşmadan sonra derin bir halsizlik hissetti.)
 4. The peaceful setting and slow movements of yoga led to a state of languor in the practitioners. (Huzurlu ortam ve yavaş hareketler, yoga uygulayıcılarında bir halsizlik durumuna neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.