Languishing İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Languishing İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Languishing Nedir?


Languishing, genellikle psikolojik bir durum olarak tanımlanır ve hissedilen duygusal bir durumdur. Bu durum, kişinin yaşama karşı ilgisini kaybetmesi, sürekli yorgun ve bitkin hissetmesi ve motivasyon eksikliği yaşaması gibi belirtilerle kendini gösterir. Languishing, depresyonun hafif bir formu olarak da kabul edilir.

Örnek Cümleler:

 1. I’ve been feeling languishing lately, like I’m just going through the motions. (Son zamanlarda kendimi languishing hissediyorum, sanki sadece hareketleri yapıyorum.)
 2. Her lack of enthusiasm for the project is a clear sign of languishing. (Proje için yetersiz ilgisi, languishing’in açık bir işaretidir.)
 3. I can’t seem to shake this feeling of languishing, no matter what I do. (Ne yaparsam yapayım, bu languishing hissinden kurtulamıyorum gibi görünüyor.)
 4. The pandemic has left many people feeling languishing and disconnected from others. (Pandemi, birçok insanı languishing ve diğer insanlardan kopuk hissettirdi.)
 5. She tried to hide it, but I could tell she was languishing and needed help. (Saklamaya çalıştı ama languishing olduğunu anladım ve yardıma ihtiyacı olduğunu gördüm.)
 6. His lack of motivation is a clear sign of languishing, and he needs to seek help. (Motivasyon eksikliği, languishing’in açık bir işaretidir ve yardım aramalıdır.)
 7. Languishing can be a symptom of depression, so it’s important to take it seriously. (Languishing, depresyonun bir belirtisi olabilir, bu yüzden ciddiye almak önemlidir.)
 8. She described feeling languishing as being stuck in a rut and not knowing how to get out. (Languishing hissetmenin, bir rotada sıkışıp kalmak ve nasıl çıkacağını bilememenin bir açıklaması olduğunu söyledi.)
 9. The lack of social interaction during lockdown can lead to languishing and loneliness. (Kilitlenme sırasında sosyal etkileşimin eksikliği, languishing ve yalnızlığa neden olabilir.)
 10. It’s important to seek professional help if you’re experiencing symptoms of languishing. (Languishing belirtileri yaşıyorsanız, profesyonel yardım aramak önemlidir.)
 11. Languishing can make it difficult to find pleasure in things you used to enjoy. (Languishing, eskiden keyif aldığınız şeyleri bulmayı zorlaştırabilir.)
 12. She described languishing as feeling like she was just going through the motions of life. (Languishing’i, hayatın hareketlerini yapmaktan başka bir şey hissetmemek olarak tarif etti.)
 13. The feeling of languishing can be overwhelming and leave you feeling helpless. (Languishing hissi, ezici olabilir ve size çaresiz hissettirebilir.)
 14. Langu

ishing can lead to a lack of productivity and creativity. (Languishing, üretkenlik ve yaratıcılık eksikliğine neden olabilir.)
15. It’s important to recognize the signs of languishing and take steps to address it. (Languishing belirtilerini tanımak ve onunla başa çıkmak için adımlar atmaktan önemlidir.)

 1. Languishing can make it difficult to focus and complete tasks. (Languishing, odaklanmayı ve görevleri tamamlamayı zorlaştırabilir.)
 2. Feeling languishing for an extended period of time can lead to more serious mental health issues. (Uzun bir süre languishing hissetmek, daha ciddi zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.)
 3. It’s important to take care of your mental health to avoid languishing. (Languishing’i önlemek için zihinsel sağlığınıza dikkat etmek önemlidir.)
 4. Languishing can make it difficult to form and maintain relationships with others. (Languishing, diğerleriyle ilişki kurmayı ve sürdürmeyi zorlaştırabilir.)
 5. If you’re feeling languishing, it’s important to reach out to friends and family for support. (Languishing hissi yaşıyorsanız, destek için arkadaşlarınıza ve ailenize başvurmak önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.