Land Agent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Land Agent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Land Agent Nedir?

Land agent, toprak satın alma, satma veya kiraya verme işlemleriyle ilgilenen kişi veya kurumdur. Bu kişiler, toprak mülklerini satmak veya kiralamak isteyenlerle potansiyel alıcılar veya kiracılar arasında arabuluculuk yaparlar. Ayrıca toprak kullanımı, arazi değerlemesi ve toprak kullanım planlaması konularında danışmanlık hizmetleri sunabilirler.

Örnek cümleler:

 1. The land agent helped us find the perfect property for our farm. (Toprak acentesi, çiftliğimiz için mükemmel bir mülk bulmamıza yardımcı oldu.)
 2. My neighbor hired a land agent to sell his land. (Komşum, toprağını satmak için bir toprak acentesi kiraladı.)
 3. The land agent negotiated a lease agreement between the farmer and the landowner. (Toprak acentesi, çiftçi ve toprak sahibi arasında bir kira sözleşmesi müzakere etti.)
 4. The land agent recommended that we conduct a soil test before purchasing the property. (Toprak acentesi, mülkü satın almadan önce toprak testi yapmamızı önerdi.)
 5. The land agent advised us to have the property surveyed before making an offer. (Toprak acentesi, teklif vermeden önce mülkün arazi ölçümü yapmamızı önerdi.)
 6. The land agent provided us with information about zoning regulations in the area. (Toprak acentesi, bölgedeki imar düzenlemeleri hakkında bize bilgi sağladı.)
 7. The land agent helped us negotiate a fair price for the property. (Toprak acentesi, mülk için adil bir fiyat müzakere etmemize yardımcı oldu.)
 8. The land agent specializes in commercial real estate. (Toprak acentesi ticari emlak konusunda uzmanlaşmıştır.)
 9. The land agent recommended that we hire a lawyer to review the sales contract. (Toprak acentesi, satış sözleşmesini incelemek için bir avukat kiralama önerisinde bulundu.)
 10. The land agent is responsible for advertising the property to potential buyers. (Toprak acentesi, mülkü potansiyel alıcılara reklam etmekten sorumludur.)

The land agent works closely with surveyors and appraisers to determine the value of the property. (Toprak acentesi, mülkün değerini belirlemek için arazi ölçümü yapanlar ve değerlendiricilerle yakın iş birliği yapar.)
12. The land agent helped us navigate the complex process of buying rural land. (Toprak acentesi, kırsal toprak satın alma sürecinde bize yardımcı oldu.)

 1. The land agent assisted us in securing financing for the purchase of the property. (Toprak acentesi, mülk satın alma için finansman sağlamamıza yardımcı oldu.)
 2. The land agent is familiar with the local real estate market and trends. (Toprak acentesi, yerel emlak piyasası ve trendler konusunda bilgilidir.)
 3. The land agent helped us understand the legal implications of buying the property. (Toprak acentesi, mülk satın almanın yasal sonuçlarını anlamamıza yardımcı oldu.)
 4. The land agent advised us to obtain a title search to ensure clear ownership of the property. (Toprak acentesi, mülkün net sahipliğini sağlamak için bir tapu araştırması yapmamızı önerdi.)
 5. The land agent helped us negotiate an easement agreement with the neighboring property owner. (Toprak acentesi, komşu mülk sahibi ile bir servitüt anlaşması müzakere etmemize yardımcı oldu.)
 6. The land agent is responsible for preparing and presenting offers on behalf of the buyers or sellers. (Toprak acentesi, alıcılar veya satıcılar adına teklif hazırlamaktan ve sunmaktan sorumludur.)
 7. The land agent facilitated the transfer of ownership of the property from the seller to the buyer. (Toprak acentesi, mülkün sahibinden alıcıya sahiplik transferini kolaylaştırdı.)
 8. The land agent provided us with recommendations for a reputable home inspector to evaluate the property before purchase. (Toprak acentesi, satın almadan önce mülkü değerlendirmek için saygın bir ev muayene şirketi önerdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.