Knapsack İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Knapsack İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Knapsack Nedir?

Knapsack, Türkçe’de sırt çantası anlamına gelir. Programlama alanında ise bir optimizasyon problemi olan knapsack problemi, belirli bir kapasiteye sahip bir çantaya en fazla değeri taşıyan eşyaları nasıl yerleştireceğimizi bulmaya çalışır.

Örnek Cümleler:

 1. My friend packed everything she needed for the camping trip in her knapsack. (Arkadaşım kamp gezisi için ihtiyacı olan her şeyi sırt çantasına koydu.)
 2. The knapsack problem is a classic optimization problem in computer science. (Knapsack problemi, bilgisayar biliminde klasik bir optimizasyon problemdir.)
 3. The thief stole the expensive jewelry and stuffed it into his knapsack before escaping. (Hırsız pahalı mücevherleri çaldı ve kaçmadan önce sırt çantasına doldurdu.)
 4. In the knapsack problem, we need to find the most valuable items to fit into a limited space. (Knapsack problemi için, sınırlı bir alana sığacak en değerli eşyaları bulmamız gerekiyor.)
 5. She was struggling to fit all her books into her small knapsack. (Tüm kitaplarını küçük sırt çantasına sığdırmak için mücadele ediyordu.)
 6. The knapsack algorithm is commonly used in finance to optimize investment portfolios. (Knapsack algoritması, yatırım portföylerini optimize etmek için finansta sıkça kullanılır.)
 7. He carefully packed his camera equipment in his knapsack before heading out for the photography trip. (Fotoğrafçılık gezisine çıkmadan önce, kamera ekipmanlarını dikkatlice sırt çantasına yerleştirdi.)
 8. The knapsack problem can be solved using dynamic programming. (Knapsack problemi, dinamik programlama kullanılarak çözülebilir.)
 9. The hiker carried all the necessary equipment in his knapsack during the long trek. (Yürüyüş boyunca, yürüyüşçü tüm gerekli ekipmanı sırt çantasında taşıdı.)
 10. Knapsack is a popular data structure in computer science. (Knapsack, bilgisayar biliminde popüler bir veri yapısıdır.)
 11. The student packed her lunch and school supplies in her knapsack before leaving for class. (Öğrenci, sınıfa gitmeden önce öğle yemeğini ve okul malzemelerini sırt çantasına koydu.)
 12. The knapsack problem has many real-world applications, such as in logistics and resource allocation. (Knapsack problemi, lojistik ve kaynak tahsisi gibi birçok gerçek dünya uygulamasına sahiptir.)
 13. He forgot to bring a jacket and regretted it when the weather turned cold, but luckily he had a blanket in his knapsack. (Hava soğuduğunda ceket getirmeyi unuttu ve piş

man olduğunda pişman oldu, ama şans eseri sırt çantasında bir battaniye vardı.)
14. Knapsack problem is an NP-complete problem, which means it is difficult to solve in polynomial time. (Knapsack problemi, polinom zamanında çözülmesi zor olan bir NP-tam problemidir.)

 1. The traveler packed light and only brought the essentials in her knapsack for the backpacking trip. (Gezgin, sırt çantasına sadece temel ihtiyaçlarını alarak hafif seyahat etti.)
 2. In the knapsack problem, we need to consider both the value and weight of the items to make optimal choices. (Knapsack problemi için, optimal seçimler yapmak için hem eşyanın değerini hem de ağırlığını dikkate almamız gerekiyor.)
 3. The knapsack problem can be solved using greedy algorithms, but they may not always give the optimal solution. (Knapsack problemi, açgözlü algoritmalar kullanılarak çözülebilir, ancak her zaman en iyi çözümü vermezler.)
 4. She carefully packed her fragile items in bubble wrap before putting them in her knapsack for the move. (Taşınma işlemi için sırt çantasına koymadan önce kırılgan eşyalarını balonlu naylonla dikkatlice paketledi.)
 5. The knapsack problem is an important problem in operations research and management science. (Knapsack problemi, işletme araştırmalarında ve yönetim biliminde önemli bir problemdir.)
 6. He couldn’t decide which items to bring for the weekend trip, so he used the knapsack problem algorithm to help him make the optimal choice. (Hafta sonu gezisi için hangi eşyaları getireceğine karar veremedi, bu nedenle knapsack problemi algoritmasını kullanarak optimal seçim yapmasına yardımcı oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.