Klorpromazin Nedir

Klorpromazin, seçici olarak beyindeki yüksek merkezleri etkileyerek merkez sinir sistemini baskı altına alan sakinleştiricidir. İlk kez 1950’de yapay olarak bireşimlenen bil­şik psikoz tedavisinde kullanılır. Rauwolfia alkaloitlerinden rezerpinle birlikte tıpta ilk kullanılan sakinleştiricilerden olan klorpro­mazin, kısa zamanda rezerpinin yerini almıştır.

Klorpromazin fenotiyazin adlı asalak öldü­rücüden elde edilir; sakinleştirici olarak kullanılan öbür fenotiyazin türevlerinden bazıları promazin, triflupromazin, prokloroperazin ve trifluperazindir.

Psikozlu hastaların tedavisinde kullanıldı­ğında varsanıları değiştirir, ajitasyonu dene­tim altına alır ve hastanın psikoterapiden daha fazla yararlanmasını sağlar. Klorpromazinin kullanıldığı öbür bozukluklar ara­sında kronik deliryum, bulantı ve kusma, mani, melankoli, kavramlaştırma bozukluk­ları, aşırı hareketlilik, sözel iletişim kaybı, katatoni ve paranoya sayılabilir. Artrit, gerginlikle ortaya çıkan baş ağrısı, sindirim bozuklukları, döküntüler ve astım gibi stre­se bağlı olabilen psikosomatik bozukluklar, da klorpromazine olumlu yanıt verir. Ayrı­ca, kronik alkolizm ve zekâ geriliklerinde, uyuşturucu bağımlılığında da kullanılabilir. Klorpromazin ve öbür fenotiyazinler ameli­yatlardan önce ve sonra anesteziye yardımcı olarak da kullanılır. Doğum sırasında kulla­nılması ise sakinleştirici ve ağrı kesicilerin daha düşük dozda kullanılmasını sağlayarak annede ve bebekte solunumun baskı altına alınması tehlikesini azaltır. Klorpromazin Nedir

Klorpromazin hidroklorit ağızdan, anüs yoluyla ya da vücuda şırınga edilerek kulla­nılır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.