Doğu Anadolu Bölgesi Yeryüzü Şekilleri

Doğu Anadolu Bölgesi Yüzey Şekilleri

Türkiye’nin doğusunda yer alan bölgenin kuzeyinde Ka­radeniz Bölgesi, batısında İç Anadolu Bölgesi, doğu­sunda Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan ve İran, güne­yinde Irak ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer alır.

Fiziki Coğrafya Özellikleri

Yeryüzü Şekilleri

a) Dağlık Alanlar

Bölge Türkiye’nin en yüksek ve engebeli bölgesidir. Or­talama yükseltisi 1500 metrenin üzerindedir. Türkiye’nin en yüksek dağları buradadır. Hem kıvrılma ile oluşmuş en yüksek dağlar hem de volkanizma ile oluşmuş yük­sek dağlar bu bölgemizdedir. Bölgede üç önemli dağ kuşağı bulunur.

Birincisi, Güneydoğu Toroslar’dır. En engebeli ve yük­sek kesimleri Hakkari Bölümü’ndedir.

Türkiye’de en yaygın buzul şekilleri, Buzul ve İkiyaka Dağları üzerinde bulunur.

Bu dağlar arasında volkanizmanın etkili olduğu volkan konileri bulunmaktadır. Bunlar Van Gölü’nün batısından başlayarak kuzeydoğu yönünde fay hattı boyunca uza­nan Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı dağlarıdır.

b) Plato ve Ovalar

Doğu Anadolu’da akarsularla yarılmış çevresine göre yüksekte olan çok değişik tipte platolara rastlanır. Bun­lara; Fırat’ın oluşturduğu Uzunyayla Platosu ile Aras Nehri kolları tarafından oluşturulmuş Erzurum-Kars ve Ardahan Platoları örnek gösterilebilir.

Bölgede ovalar az yer kaplar ve çoğu dağlar arasındaki tektonik çukurlara yerleşmiş düzlükler şeklindedir. Bu ovaların yükseltileri, doğuya doğru gidildikçe artar.

■Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek ve enge­beli olması nedeniyle Bölge içi ulaşım zordur.

– Bölümler ve yöreler arasında sıcaklık ve yağış özellikleri bakımından belirgin fark vardır.

•Akarsuların yatak eğimi fazla, hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir.

-Aritmetik nüfus yoğunluğu az, tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.

-Tarım alanları az ve makine kullanımına el­verişsizdir.

Doğu Anadolu Bölgesi Yeryüzü Şekilleri hakkında bilgi aktardık.

22 yorum

  1. Ben hiç beğenmedim kuzenim ödevi için kullandik ve hicası hiç beyenmedi demişki goölleti yokmu körfezi yokmu bu doğu anadolu ‘nun birde yukarıda alet ha tilki yazıyor aslında o alet ha tilki değil

  2. a) Dağlık Alanlar

    Bölge Türkiye’nin en yüksek ve engebeli bölgesidir. Or­talama yükseltisi 1500 metrenin üzerindedir. Türkiye’nin en yüksek dağları buradadır. Hem kıvrılma ile oluşmuş en yüksek dağlar hem de volkanizma ile oluşmuş yük­sek dağlar bu bölgemizdedir

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.