Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Değerler Üzerindeki Etkileri Kısaca

Bu yazımızda kitle iletişim araçlarının toplumsal değerler üzerindeki etkileri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İletişim teknolojileri geçmişten günümüze bilimin ve tekniğin ışığında gelişmektedir. Bu gelişim ve değişim vetiresinde yeni icatlar ve keşifler iletişimi kitlesel ve küresel olarak yenilemiştir. Evrensel olarak da uzay çalışmaları iletişimin günümüzde ne duruma geldiğini göstermektedir.

 

Kitle iletişim araçları özellikle 19. yüzyıldan itibaren birbiri ardına ortaya çıkan icatlarla birbirini tetikleyerek devam etmiştir. Telgraf, telefon, radyo, televizyon, basın – yayın anlayışının da değişmesine ve gelişmesine neden olmuştur.

Kitle iletişim araçları günümüzde telefon, televizyon, bilgisayar ve internet medyası olarak güçlenmektedir. Yazılı basının etkisi internet medyası nedeniyle azalmakta dünya dijitalleşmektedir. Kitle iletişimi bu düzeyde dünyayı köy mesabesinde bir yer haline getirerek zaman ve mekan mesafelerini ortadan kaldırmaktadır.

Kitle iletişim bu bağlamda hız ve rahatlık bakımından toplumsal değerler üzerinde de olumlu ve olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Teknoloji insan hayatında tüketimi, hızı, rahatlığı, kolaylığı getirmektedir.

İletişim teknolojilerinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının daha etkili kullanılmasına neden olmaktadır. Bu da propaganda olgusunu ortaya çıkarmaktadır.

Kitle iletişim araçlarının toplumsal değerler üzerindeki etkileri şunlardır:

*Tüketimi arttırır.

*Algı yönetimine neden olur.

*Kültür aykırılıklarını normalleştirir.

*Birlik ve beraberliği sağlar.

*Doğruya ulaşmayı kolaylaştırır.

*Toplumsal mutabakatı sağlar.

*Milli ve manevi değerler noktasında bir eğitim ve öğretim aracı olabilir.

*İnsani değerlerin ve ilişkilerin gelişmesinde etkilidir.

Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Değerler Üzerindeki Etkileri Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.