Kith And Kin İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Kith And Kin İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Kith And Kin Nedir?

Kith and kin, İngilizce bir deyim olup “yakın akraba” anlamına gelmektedir. Genellikle aile üyeleri, akrabalar ve yakın dostlar gibi yakın ilişkide olduğunuz kişiler için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. My kith and kin are coming to visit me this weekend. (Yakın akrabalarım bu hafta sonu beni ziyarete geliyorlar.)
 2. She left everything she owned to her kith and kin. (O, sahip olduğu her şeyi yakın akrabalarına bıraktı.)
 3. We are all here to celebrate the union of our kith and kin. (Bizim yakın akrabalarımızın birleşimini kutlamak için buradayız.)
 4. My kith and kin have always been supportive of me. (Yakın akrabalarım her zaman beni desteklemişlerdir.)
 5. She turned to her kith and kin for help during her time of need. (İhtiyacı olduğu zaman yardım için yakın akrabalarına başvurdu.)
 6. Our kith and kin are scattered all around the world. (Yakın akrabalarımız dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda.)
 7. He values his kith and kin more than anything else in the world. (Dünyada her şeyden daha çok yakın akrabalarını önemsiyor.)
 8. My kith and kin are the most important people in my life. (Yakın akrabalarım hayatımdaki en önemli insanlardır.)
 9. She longed to be reunited with her kith and kin. (Yakın akrabalarıyla tekrar bir araya gelmeyi özledi.)
 10. Our kith and kin always come together during the holidays. (Yakın akrabalarımız her zaman tatillerde bir araya gelirler.)
 11. She was grateful for the love and support of her kith and kin. (Yakın akrabalarının sevgi ve desteği için minnettar oldu.)
 12. My kith and kin have been a constant source of strength and inspiration for me. (Yakın akrabalarım benim için sürekli bir güç ve ilham kaynağı oldular.)
 13. He feels a deep sense of responsibility towards his kith and kin. (Yakın akrabalarına karşı derin bir sorumluluk hissediyor.)
 14. She was surrounded by her kith and kin at her wedding. (Düğününde yakın akrabaları tarafından çevrildi.)
 15. Our kith and kin have a strong bond that cannot be broken. (Yakın akrabalarımız arasında kırılamayacak kadar güçlü bir bağ var.)
 16. He made sure to keep in touch with his kith and kin even when he was far away. (Uzakta olsa bile, yakın akrabalarıyla temas halinde kalmayı sağladı.)
 17. She wanted to share her success with her kith and kin. (Başarısını yakın akrab

alarıyla paylaşmak istedi.)
18. Our kith and kin provide us with a sense of belonging and identity. (Yakın akrabalarımız bize aidiyet ve kimlik duygusu sağlarlar.)

 1. He was comforted by the presence of his kith and kin during his time of grief. (Acı zamanında yakın akrabalarının varlığından teselli buldu.)
 2. She always looks forward to spending time with her kith and kin. (Yakın akrabalarıyla zaman geçirmek için her zaman sabırsızlanır.)

(Hepsini mavi ve kalın HTML etiketi ile yazdım)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.