Katı Maddelerin Genleşmesine Çevreden Örnekler

Bu yazımızda katı maddelerin genleşmesine çevreden örnekler kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Genleşme, bir maddenin ısı alışverişi ile ilgilidir. Maddelerin ortak özelliğidir. Katılarda genleşme, ısı alışverişi sonucunda kinetik enerjideki yaşanan değişikliğe meydana gelir.

Genleşme, bir maddenin ısı aldıktan sonra tanecikleri arasındaki boşluğun kinetik enerjinin artması sayesinde artmasıdır. Böylece genleşme meydana gelir.

Katı cisimlerde, cismi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Bu az olan boşluklar ısı enerjisinin artması kinetik enerji kazanır. Kinetik enerji kazanan tanecikler aralarındaki boşlukları iyice açarlar. Böylece katılarda genleşme meydana gelir.

Katı maddelerin genleşmesine çevreden örnekler şu şekildedir:

*Tren raylarının yapısının bozulmasıdır.

*Elektrik tellerinin uzunluğunun artmasıdır.

*Kavanoz kapaklarının kolay açılmasıdır.

*Metal kaşık ve çatalların boyunun uzamasıdır.

*Plastik kaşık ve çatalların şeklinin değişmesidir.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.