Karahanlıların Kurucusu Kimdir?

Bu yazımızda Karahanlıların kurucusu kimdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Karahan Devleti, 840 – 1212 yılları arasında Orta Asya’da hüküm sürmüş bir devlettir. Doğu Türkistan coğrafyasında kurulmuştur. Bir Türk devletidir. 934 yılında İslam ile müşerref olmuştur. Başkenti Balasagun ve daha sonra Kaşgar’dır.

Kara ve Han isimlerinin Türkçe olmasıyla farklı bir özellik de göstermektedir. Karahanlıların kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. İslam döneminde ilk kısmında Abdülkerim Satuk Buğra Han tarafından idare edilmiştir. Siyasi, idari, iktisadi, sosyal ve kültürel yapısıyla örnek bir Türk devletidir.

İslam’ın kabulünden sonra Türkçe resmi dil olmuştur. Arapça ve Farsça yaygınlaşmamıştır. Uygur alfabesini kullanmışlardır.

Edebiyat alanında ileri bir seviyeye gelmişlerdir.

Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

Kaşgarlı Mahmut – Divani Lugati-t Türk

Ahmet Yesevi – Divanı Hikmet

Edip Ahmet Yükneki – Atabetül Hakayık

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.