Kanaatkarlık İle İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda kanaatkarlık ile ilgili kompozisyon kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsan, hayati, zaruri ve keyfi ihtiyaçları doğrultusunda hayatını devam ettirir. Sosyal bir varlık olarak çevresine muhtaç bir şekilde yaşamak zorunda olan insan yalnız yaşayamaz. Duygu ve düşünceleri doğrultusunda irade, kara, tercih gibi akla dayalı olarak hayatında bazı yaptırımlar uygular.

İnsanların aile kurması, neslini devam ettirmesi, akraba edinmesi hayati ihtiyaçları nispetinde şekillenir. Arkadaş edinmesi, dostluk kurması sosyal ihtiyaçlar nispetinde şekillenir.

İnsanların duygu, düşünce, davranış, hayat tarzı olarak kanaatkar olmaları, karakterleriyle doğrudan ilgilidir. Kanaat etme, kanma, kendini inandırma, yetinme duyguları, ileriye dönük ve yatay ve dikey eksende inşaların sosyal hayatına bakıp karar verme düşüncesinden ve davranış olgunluğundan kaynaklanır.

Kanaatkar olmak, insanın elindekiyle yetinmesinden çok, elindekinin kıymetini bilmesiyle ilgilidir. Bu nedenle elindekiyle yetinmeyi tercih etmeyenler, elindekini kaybettikten sonra kıymetini anlarlar. Bu da tamahkar olmaktır. Tamahkar olmak, kanaatkar olmayı köreltir ve yok eder.

Kanaatkar insanlar, duygu, düşünce ve davranış olarak ölçülü olan insanlardır. Yetinme duyguları gelişse de önemli olan kıymet bilme duygularıdır. Kıymet bilen insan, kıymet verdiği kadar değerli olur.

Değerlilik, kanaatkar olmakla bu bakımdan doğrudan ilgilidir. Kanaatkar insanın hayatında israf yoktur. Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma duygu ve düşünceleri bir davranış olgunluğuna dönülmüştür.

Kanaat etmenin anlamını kavrayan bir birey, paylaştıkça çoğalan duygu ve düşünceleri somutlaştıran her türlü yardımlaşma ve dayanışma faaliyetinde baş aktör olarak rol oynar. Kanaat etme, duygu ve davranış bütünlüğüyle ilgilidir.

Kanaatkarlık İle İlgili Kompozisyon Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.