Judicial İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Judicial İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Judicial: Adli

 1. The judicial system in the United States is divided into federal and state courts. (ABD’deki adli sistem federal ve eyalet mahkemeleri olarak bölünmüştür.)
 2. The judge declared a mistrial due to jury misconduct. (Hakim jüri tarafından yapılan hatalar nedeniyle duruşma sonucu geçersiz saydı.)
 3. The accused has the right to a fair trial by an impartial judicial system. (Sanık tarafsız bir adli sistem tarafından adil bir yargılama hakkına sahiptir.)
 4. The judicial decision will have a significant impact on the future of the company. (Adli karar şirketin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.)
 5. The judicial branch of government is responsible for interpreting laws and administering justice. (Hükümetin adli kolunun sorumluluğu yasaları yorumlamak ve adalet sağlamaktır.)
 6. The case was appealed to a higher judicial authority. (Dava daha yüksek bir adli makama temyize gönderildi.)
 7. The defendant was found guilty and sentenced by the judicial system. (Sanık suçlu bulundu ve adli sistem tarafından cezalandırıldı.)
 8. The judicial process can be lengthy and expensive. (Adli süreç uzun ve pahalı olabilir.)
 9. The Supreme Court is the highest judicial authority in the United States. (Yüksek Mahkeme ABD’de en yüksek adli makamdır.)
 10. The judicial system is an essential part of maintaining the rule of law in a democratic society. (Adli sistem, demokratik bir toplumda hukukun üstünlüğünü sürdürmenin temel bir parçasıdır.)
 11. The judge’s decision was based on the evidence presented in court. (Hakim kararı mahkemede sunulan kanıtlara dayanıyordu.)
 12. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes in a fair and impartial manner. (Adli sistem adil ve tarafsız bir şekilde anlaşmazlıkları çözmek için bir mekanizma sağlar.)
 13. The case was settled out of court and did not require a judicial decision. (Dava mahkeme dışında çözüldü ve adli bir karara ihtiyaç duyulmadı.)
 14. The defendant has the right to legal representation during the judicial process. (Sanık adli süreç boyunca yasal temsil hakkına sahiptir.)
 15. The judicial system must remain independent from political influence. (Adli sistem siyasi etkilerden bağımsız kalmalıdır.)
 16. The judicial decision was overturned on appeal. (Adli karar temyizde iptal edildi.)
 17. The judicial system is responsible for upholding the rights of all individuals under the law. (Adli sistem, hukukun altında tüm bireylerin haklarını korumakla sorumludur.)
 18. The case was heard by a panel of three judicial experts. (Dava üç adli uzmanın oluşturduğu bir panele sunuldu.)
 19. The judicial system must be accessible to all individuals regardless of their socioeconomic status.
 1. The defendant’s legal team argued that the judicial decision was based on incorrect legal precedent. (Sanığın hukuk ekibi, adli kararın yanlış hukuki öncüllere dayandığını savundu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.