Clear-Cut İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clear-Cut İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clear-Cut Nedir?

Clear-Cut, kelime anlamıyla “kesin ve açık seçik” anlamına gelir. Bu terim, herhangi bir konuda belirgin, kesin ve net bir şekilde anlaşılabilen bir durumu veya durumları ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. The instructions for assembling the furniture were clear-cut and easy to follow. (Mobilyanın montajı için talimatlar kesin ve takip etmesi kolaydı.)
 2. She provided a clear-cut answer to the question. (Soruya kesin ve net bir yanıt verdi.)
 3. The company’s policy on refunds is clear-cut and straightforward. (Şirketin iade politikası kesin ve açık seçik.)
 4. The report presented clear-cut evidence of the crime. (Rapor, suçun kesin ve açık seçik kanıtlarını sunuyordu.)
 5. The rules for the game were clear-cut and easy to understand. (Oyunun kuralları kesin ve anlaşılması kolaydı.)
 6. The contract stated the terms and conditions in a clear-cut manner. (Sözleşme, şartları kesin ve net bir şekilde belirtti.)
 7. His opinion on the matter was clear-cut and well-defined. (Konudaki görüşü kesin ve belirgin idi.)
 8. The teacher gave clear-cut instructions for the assignment. (Ödev için öğretmen açık ve net talimatlar verdi.)
 9. The company’s goals for the year were clear-cut and achievable. (Şirketin yıl içindeki hedefleri kesin ve ulaşılabilir.)
 10. The presentation was clear-cut and concise, keeping the audience engaged. (Sunum kesin ve özlüydü, izleyicileri ilgilendirdi.)
 11. The recipe provided clear-cut measurements for the ingredients. (Tarif, malzemelerin kesin ölçülerini verdi.)
 12. The project’s timeline was clear-cut and well-planned. (Projenin zaman çizelgesi kesin ve iyi planlanmıştı.)
 13. The instructions for using the software were clear-cut and easy to follow. (Yazılımı kullanma talimatları kesin ve takip etmesi kolaydı.)
 14. The budget for the event was presented in a clear-cut manner. (Etkinlik için bütçe kesin ve net bir şekilde sunuldu.)
 15. The company’s mission statement was clear-cut and focused. (Şirketin misyon beyanı kesin ve odaklanmıştı.)
 16. The report presented a clear-cut analysis of the market trends. (Rapor, pazar trendlerinin kesin bir analizini sundu.)
 17. The instructions for operating the machine were clear-cut and easy to understand. (Makineyi çalıştırma talimatları kesin ve anlaşılması kolaydı.)
 18. The new policy was presented in a clear-cut and concise manner. (Yeni politika kesin ve özlü bir şekilde sunuldu.)
 19. The project’s goals and objectives were clearly stated in a clear-cut manner. (Projenin hedefleri ve amaçları kesin ve net bir şekilde belirtildi.)
 20. The guidelines for submitting the proposal were clear-cut and

easy to follow. (Önerinin sunulması için yönergeler kesin ve takip etmesi kolaydı.)

(Tüm İngilizce cümleler kalın olarak yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.