İvaz Ne Demek

Hukuki bir terim olan ivaz nedir bu konu hakkında ivaz nedir bilgisini aktaralım.

İvaz, bir sözleşmeye taraf olmayı ve yasa önünde sözleşmenin geçerliğini ortaya koy­mayı sağlayan karşı edim. Taahhütte bulu­nan kişinin verdiği bir zarar ya da sözleşme­nin öteki tarafının elde ettiği bir kazanç biçiminde ortaya çıkar. Bu bakımdan taah­hüdün yerine getirilmesini isteyen kişinin bir ödemede bulunmuş olması, kendini bir ödemede bulunma, bir malı verme, bir işte çalışma gibi bir yolla bağlamış olması, bir kazancını ya da yasal hakkını devretmiş olması gerekir.

Bir alım satım sözleşmesin­de ödenen tutar alıcı için, teslim edilen mal da satıcı için ivaz oluşturur. Türk borçlar hukuku esaslarına göre, bir sözleşmenin taraflarının ivazları arasındaki oransızlık, öteki koşulları da varsa, hata, dolan, yanıltma ve korkutma gibi hukuk dışı etkilerin sözleşmenin yapılmasına etken olduğunu gösterir. Bu durum sözleşmenin geçersiz sayılması için yargıya başvurma olanağı sağlar.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.