İUS Gentium Nedir

İUS Gentium Ne Demek

ius gentium (Latincede “bütün kavimler [ülkeler] için geçerli hukuk”), hukuk öğreti­sinde, belirli bir ülke ya da halka özgü ius çivile’den (medeni hukuk) farklı olarak, bütün insanlar için geçerli hukuk. Roma hukukçuları ius gentium’u yabancılarla Ro­ma yurttaşları arasındaki davalara uygula­nan bir hakkaniyet hukuku olarak geliştirdi­ler. Kavramın kökeni bütün hakları kapsa­yan hukuk kurallarının temelde adaletli ve hukukça geçerli olması gerektiği yolundaki varsayıma dayanıyordu.

Romalılar bu kav­ramı, kendi adalet duygularına uygun gelen her kuralı kapsayacak biçimde genişlettiler. Sonunda terim hakkaniyetle ya da praetor’ ların (yüksek yönetici) yarattığı hukukla eş anlamlı bir duruma geldi. Çağdaş hukuk­ta, devletler özel hukuku anlamına gelen ius gentium privatum ile uluslararası ilişkileri düzenleyici kurallardan oluşan ius gentium publicum arasında ayrım yapılmıştır. İUS Gentium Nedir bilgisi.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.