İslamiyet’i Kabul Eden Oğuzlara Hangi İsim Verilmiştir?

Aşağıda İslamiyet’i kabul eden oğuzlara hangi isim verilmiştir kısaca olarak ele alacağız.

Oğuz boylarının İslamiyet’i kabul etmesi 11. yüzyıla kadar varmaktadır. 11. yüzyılda İslami gelişmelerin bilim ve teknik alanında da yaşandığı bilinmektedir. Oğuz Türkleri de İslam’ı kabul ederek sosyal ve kültürel hayatlarında kesin değişiklikler yapmışlardır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi hiç zor olmamıştır. Çünkü Türkler başa bağlı ve adil bir millet olarak tarihe geçmiştir.

İslamiyet’i kabul eden Oğuzlara Türkmen adı verilmiştir. Müslüman Türk anlamına gelen bu kelime günümüzde Türk ırkının bir kolu olarak kullanılmaktadır. Türkmen kelimesinin gerçek anlamı Müslüman Türk anlamındadır. Oğuzlar Türk olduktan sonra İslami müesseselere destek olmuşlar ve yeni müesseseler kurmuşlardır. Bilimin, tekniğin ve ilmin gelişmesinde yatırım yapmışlardır.

5 yorum

  1. İnsanlara yanlış bilgi verip kandırmayın.Türkler büyük işkenceler ve vergi yükü altında zorla müslüman yapılmıştır.Yüzbinlerce Türk katledilmiştir.

  2. Kesinlikle yanlış bir bilgi.Türkmenler Araplara karşı en büyük direnişi yapmışlar ve Arap İslâm yayılmacılığına karşı muhteşem bir savunmaya girmişlerdir.Bu yüzden Araplar onlara Terkiiman anlamına gelen Türkmen sıfatını yakıştırmışlardır.Bkz.Erdoğan Aydın-Nasıl Müslüman Olduk kitabı.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.