İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Özellikleri

Tilmen Höyük

Türk edebiyatı toplumda gelişen olaylara göre şekillenmiştir. Bunun nedeni şairlerin ya da yazarların güncel konuları ya da güncel olayları eserlerine yansıtmasıdır diyebiliriz.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Özellikleri:

  • Milattan sonra VIII. asra kadar Türklerin yazıya geçmeden meydana getirdikleri edebiyat türüdür.
  • İslamiyet öncesi Türk edebiyatına aynı zamanda “Sözlü Edebiyat” adı da verilmektedir. Bu ismin verilmesinin nedeni ise İslamiyet öncesi Türk Edebiyatında yazıya geçilmediğinden dolayı yazı kullanılmıyordu. Bu nedenle de bu eserler kulaktan kulağa halk içinde yayılmıştır.
  • Bu dönem edebiyatında kopuz adı verilen saz eşliğinde eserler anlatılıyordu.
  • Ölçü olarak ise Türk milletinin milli ölçüsü olan hece ölçüsü kullanılmıştır.
  • İslamiyet öncesi Türk edebiyatında nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
  • Eserlerin kaleme alındığı dönemlere göre arı yani sade bir dil kullanılıyordu.
  • Dönemin eserlerinde genellikle dize sonlarında yarım kafiye (uyak) görülmektedir.
  • Doğa, aşk ve ölüm gibi konular eserlerde en sık kullanılan konulardır.
  • İslamiyet öncesi Türk edebiyatına dair en iyi örnek ise Kaşgarlı Mahmut’un kaleme aldığı Divan-ı Lügat-it Türk isimli eseridir.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri Kısaca Bahsettiğimiz Yazımız İçin Yorumlarınızı Hemen Bizlere Yazın.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.