İnsurgent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnsurgent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnsurgent

İnsurgent, isyancı, asi, isyan eden kişi veya grup anlamlarına gelir.

 1. The government is struggling to maintain control over the insurgent group. (Hükümet, isyancı grubun kontrolünü sağlamakta zorlanıyor.)
 2. The insurgent forces were gaining ground in the war. (İsyan eden güçler, savaşta toprak kazanıyorlardı.)
 3. The city was under attack by insurgent fighters. (Şehir, isyancı savaşçılar tarafından saldırı altındaydı.)
 4. The government accused the insurgent group of terrorist activities. (Hükümet, isyancı grubu terör faaliyetleriyle suçladı.)
 5. The insurgent leader was captured by government forces. (İsyan lideri, hükümet güçleri tarafından yakalandı.)
 6. The insurgency in the region had been going on for years. (Bölgedeki isyan yıllardır devam ediyordu.)
 7. The insurgents declared their independence from the government. (İsyan edenler, hükümetten bağımsızlıklarını ilan ettiler.)
 8. The army launched an operation to crush the insurgency. (Ordu, isyanı bastırmak için bir operasyon başlattı.)
 9. The insurgents were hiding in the mountains. (İsyan edenler, dağlarda saklanıyorlardı.)
 10. The government offered amnesty to the insurgents who surrendered. (Hükümet, teslim olan isyancılara af teklif etti.)
 11. The insurgency had a devastating impact on the local economy. (İsyan, yerel ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahipti.)
 12. The insurgents were heavily armed and dangerous. (İsyan edenler ağır silahlı ve tehlikeliydi.)
 13. The government sent in reinforcements to fight the insurgents. (Hükümet, isyanla mücadele etmek için takviye kuvvetler gönderdi.)
 14. The insurgency was fueled by poverty and political oppression. (İsyan, yoksulluk ve siyasi baskıyla besleniyordu.)
 15. The insurgents carried out a series of attacks on government targets. (İsyan edenler, hükümet hedeflerine yönelik bir dizi saldırı düzenledi.)
 16. The insurgency posed a threat to national security. (İsyan, ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyordu.)
 17. The insurgents were recruiting new members from the local population. (İsyan edenler, yerel halktan yeni üyeler kazanıyorlardı.)
 18. The government accused neighboring countries of supporting the insurgents. (Hükümet, komşu ülkelerin isyancıları desteklediğini suçladı.)
 19. The insurgency was finally brought to an end after years of fighting. (Yıllar süren mücadeleden sonra, isyan sonunda sona erdirildi.)
 20. The insurgents were demanding greater political representation and autonomy. (İsyan edenler, daha fazla siyasi temsil ve özerklik talep ediyorlard
 1. The insurgency had a profound impact on the lives of ordinary people. (İsyan, sıradan insanların hayatları üzerinde derin bir etkiye sahipti.)
 2. The government launched a propaganda campaign to discredit the insurgents. (Hükümet, isyancıları itibarsızlaştırmak için bir propaganda kampanyası başlattı.)
 3. The insurgents were driven by a desire for power and control. (İsyan edenler, güç ve kontrol arzusuyla hareket ediyorlardı.)
 4. The government negotiated a peace deal with the insurgent group. (Hükümet, isyancı grubuyla bir barış anlaşması müzakere etti.)
 5. The insurgency was characterized by acts of violence and intimidation. (İsyan, şiddet ve tehdit eylemleriyle karakterize ediliyordu.)
 6. The insurgents were able to maintain control over certain areas of the country. (İsyan edenler, ülkenin belirli bölgelerinde kontrolü elinde tutabiliyorlardı.)
 7. The government was accused of human rights abuses in its fight against the insurgency. (Hükümet, isyanla mücadelede insan hakları ihlalleriyle suçlandı.)
 8. The insurgents were fighting for a cause they believed in. (İsyan edenler, inandıkları bir amaç için savaşıyorlardı.)
 9. The insurgency resulted in the displacement of thousands of people. (İsyan, binlerce insanın yerinden edilmesine neden oldu.)
 10. The government was determined to eradicate the insurgency once and for all. (Hükümet, isyanı tamamen ortadan kaldırmaya kararlıydı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.