İnsan Mı Tabiata Hükmeder Tabiat Mı İnsana Hakimdir Münazara

Bu yazımızda insan mı tabiata hükmeder tabiat mı insana hakimdir münazara kısaca olarak bilgi aktaracağız.

*İnsan doğaya hükmeder. İnsanın iradesi, karar vermesi, tercihler yapması diğer canlı türlerine göre daha da gelişmiştir. Şuur, zihin, akıl insanların doğaya doğrudan hükmetme özelliği kazandırır. Canlılar doğaya adapte olup, onu kabullenirken insan doğada kendine hayat alanı açar. Doğa insanın hizmetinde olarak reaksiyon gösterir.

. Doğanın insan hayatına hükmettiği aşikardır. Tabiat kanunları etrafımızı çepeçevre sarmıştır. Fiziki kanunlar olmadan hayata devam etmemiz mümkün değildir. Bir meyvenin ağaçtan düşüp de insan için besin olması bile bir tabiat kanunları manzumesini içerir. Bu durumda doğa izin verdiği sürece insan hayatına devam eder.

*İnsan doğaya hükmeder. Evet, insan doğadan ilham alır. Doğadan mülhem doğayı yeniden şekillendirecek güce ulaşır. Doğa kaynaklı, doğa için ve doğaya rağmen iş yapabilir. Doğanın insanın hizmetinde olması gerçeği bununla ilişkilidir. Doğaya hükmeden insan bilim ve tekniğin gelişmesini sağlamıştır.

. Bilim ve tekniğin gelişmesi, doğadaki gözlemler ve bu gözlemlerin deneyselliği ile mümkündür. Yani bilim doğanın sırlarının keşfedilmesiyle sınırlıdır. Doğanın sırlarının keşfedilmesi, insan merakına dayanır. Meraklı olan her zaman tahakküm altındadır. Çünkü sır, gizlendiği sürece güçlüdür, hakimdir.

*Doğadaki sırların keşfinde insan aklı ve zihni yeterli seviyede olduğu için bilim ve teknik gelişmektedir. Burada sır gizleyen bir güçten bahsetmek mümkün değildir. İnsanların aklı nispetinde doğadan yararlanmaları doğanın insanın hizmetinde olduğu gerçeğini ortaya koyar.

İnsan Mı Doğaya Hükmeder Doğa Mı İnsana Hakimdir Münazara Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. İnsan mı doğaya hakimdir diye bir münazara konusu için arkadaşlarımla bu yazıyı bulmuştuk ve bu yazıyla münazaraya hazırlandık ve tabi ki biz kazandık bu başarı için size de teşekkür etme gereği duyduk :)

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.