İndecision İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İndecision İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

indecision: kararsızlık, tereddüt

 1. I’m experiencing a lot of indecision about which college to attend. (Hangi üniversiteye gitmek konusunda çok kararsızım.)
 2. His indecision caused him to miss out on a great opportunity. (Kararsızlığı, harika bir fırsatı kaçırmasına neden oldu.)
 3. She stood in front of the menu, paralyzed by indecision. (Menünün önünde kararsızlıkla donup kalmıştı.)
 4. My indecision is causing a delay in our decision-making process. (Kararsızlığım, karar verme sürecimizde gecikmeye neden oluyor.)
 5. His indecision is driving me crazy! (Kararsızlığı beni deli ediyor!)
 6. Indecision can be paralyzing in times of crisis. (Kriz zamanlarında kararsızlık felç edici olabilir.)
 7. I hate feeling indecision when I have to make an important decision. (Önemli bir karar vermem gerektiğinde kararsızlık hissetmekten nefret ederim.)
 8. His indecision made him miss his flight. (Kararsızlığı, uçuşunu kaçırmasına neden oldu.)
 9. Indecision is one of the biggest obstacles to success. (Kararsızlık, başarıya ulaşmanın en büyük engellerinden biridir.)
 10. Her indecision caused her to lose out on a job opportunity. (Kararsızlığı, bir iş fırsatını kaçırmasına neden oldu.)
 11. I wish he would make a decision already! His indecision is driving me crazy. (Keşke bir karar verseydi! Kararsızlığı beni deli ediyor.)
 12. Indecision can lead to missed opportunities. (Kararsızlık, fırsatların kaçırılmasına neden olabilir.)
 13. I’m plagued by indecision when it comes to making big life decisions. (Büyük hayat kararları almam gerektiğinde kararsızlıktan mustarip oluyorum.)
 14. Indecision is a common problem for people with anxiety. (Kararsızlık, anksiyetesi olan insanlar için yaygın bir sorundur.)
 15. Her indecision caused her to miss the deadline for the project. (Kararsızlığı, proje için belirlenen son tarihi kaçırmasına neden oldu.)
 16. Indecision can lead to a lot of stress and anxiety. (Kararsızlık, birçok stres ve kaygıya neden olabilir.)
 17. We need to make a decision soon; this indecision is costing us time and money. (Yakında bir karar vermemiz gerekiyor; bu kararsızlık, bize zaman ve para kaybettiriyor.)
 18. His indecision is holding us back from moving forward with the project. (Kararsızlığı, projeye ilerlememizi engelliyor.)
 19. Indecision can make us feel powerless and stuck. (Kararsızlık, bizi güçsüz ve çaresiz hissettirebilir.)
 20. Don’t let indecision hold you back from pursuing your dreams. (Kararsızlık, hayallerinizi takip etmenizi engellemesine izin

t etmeyin.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.