Hz. Osman’ın Hayatı Kısaca

Bu yazımızda Hz. Osman’ın hayatı kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Hazreti Osman (r.a.), 580 yılında Taif’te doğmuştur. Kureyş’in Ümmeyoğulları ailesindendir. Zengin bir aileye mensup bir insandır. Hazreti Osman (r.a.), Peygamber (a.s.)’dan dokuz yıl sonra doğmuştur. Mekke’de İslam’ın indirilişinde beşinci Müslüman olan kişidir. Müslüman olduğunda oyuz dört yaşlarında olduğu rivayet edilir.

Hazreti Osman (r.a.)’ın, babasının ismi Affan’dır. Bu nedenle künyesi Osman bin Affan’dır. Osman bin Affan, Peygamber (a.s.)’ın iki kızıyla evlenmiştir. Rukiye (r.anha) ile ilk evliliğini gerçekleştirmiştir. Rukiye (r.anha) vefat ettikten sonra Ümmü Gülsüm (r. anha) ile evlenmiştir. Peygamber (a.s.)’ın iki kızıyla evlendiği için O’na, iki nur sahibi mahlasıyla seslenilmiştir. (Zi’n – Nurreyn)

Peygamber (a.s.)’ın vefatından sonra Dört Halife dönemi başlamıştır. Ebubekir (r.a.) ilk halifedir. Ömer (r.a.) ikinci halifedir. Osman (r.a.) da üçüncü halife olarak 12 yıl en uzun süren halifeliği gerçekleştirmiştir. 644 – 656 yıllarında halifelik yapmıştır.

Hazreti Osman (r.a.), halifeliği sırasında;

*İslam Devleti’nin toprakları genişlemiştir.

*Horasan, Hindistan, Maveraünnehir, Kıbrıs Adası, Kuzey Afrika ve Kafkasya fethedilmiştir.

*İlk donanma kurulmuştur.

*İlk resmi para basılmıştır.

*Harameyn genişletilmiştir.

*Sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapılmıştır.

*Kuranı Kerim çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir.

Hazreti Osman (r.a.), aynı zamanda Peygamber (a.s.)’ın vahiy katibiydi. Vahiy katibi, Kuranı Kerim’in vahiy olunuş esnasında vahyi yazan kişiye verilen isimdir. Sürekli Kuranı Kerim okurdu. O’nun halifeliğini istemeyen fite grupları tarafından 656 yılında Kuranı Kerim okurken, şehit edilmiştir.

Hz. Osman’ın Hayatı Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.