Hezliyat Ne Demek

Hezliyat Ne Demek, Hezliyat Nedir, Hezliyat Hakkında Kısaca Bilgi

Hezliyat, hezeliyat olarak da bilinir, divan edebiyatında, alaylı bir dille kaleme alınmış nazım türü. Genellikle kaba şakalara, taşla­malara ve sövgülere yer veren hezliyat, mübalağa sanatını temel almasıyla hicvi andırır. Hezliyatta zarif bir nükte ya da güzel bir mazmun bulunur. Konu şakayla karışık alaylı bir dille anlatılır. Bu türde çok yetkinleşen bazı divan şairleri özel hezliyat mecmuaları düzenlemişlerdir.

Nev’izade Ataî, Bahayî-î Küfrî (ö. 1660), Hevâyî (ö. 1715), Kânî, Sürurî, Süleyman Faik (ö. 1837), Bayburtlu Zihni bu türün usta şairle­rindendir. Tanzimat’tan sonra gelişme gös­teren hezliyat, Cumhuriyet dönemi mizah dergilerinde de (örn. Akbaba, Karagöz) vazgeçilmez bir yer kazanmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.