Büğdüz Boyu

Büğdüz Boyu Kimlerdir, Büğdüz Boyu Hakkında Bilgi  Kısaca

Büğdüz, Oğuzların 24 boyundan biri. Üçokların Deniz Han oğulları koluna bağlı­dır. Öteki Oğuz boylan gibi bu boyla ilgili ilk bilgiler Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk adlı yapıtında yer alır. Büğ- düz’ün anlamı herkese boyun eğen, alçak­gönüllü ve hizmet edicidir. Totemi çakır kuşudur.

Reşideddin’in Camiü’t-Tevarih’mde yer alan destansı Oğuz tarihinde, Kuzucu adlı bir beğin Büğdüz boyundan olduğu belirti­lir. Kuzucu Beğ, son Oğuz yabgusu Ali Han’ın oğlu Şah Melik’in atabeğidir. Dede Korkut Hikâyeleri’nde de Büğdüz boyun­dan Emen Beğ’den söz edilir. Bunlardan, Büğdüz boyunun Oğuzların İslam öncesi tarihlerinde ve İslam dinini benimsedikleri dönemin başlannda destanlarda yer alacak ölçüde etkin oldukları anlaşılmaktadır.

16. yüzyılda Anadolu’da Büğdüzlerle ilgili 22 yer adı saptanabilmiştir. Bunlar genellik­le Orta ve Batı Anadolu bölgelerindedir. Büğdüz boyundan küçük bir oymağa da 16. yüzyılda Halep Türkmenleri arasında rast­lanır. Hama çevresinde yaşayan bu oymağın nüfusu 300 kişi kadardı.

Gerek yer adı olarak, gerek göçebe Türk­men oymakları içinde Büğdüz adına az rastlanması, bu boya bağlı oymaklann an­cak küçük bir bölümünün Anadolu’ya göç ettiğini göstermektedir. Büğdüz boyu tarihi.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.