Grievous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Grievous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Grievous (Türkçe anlamı: Acı verici, üzücü)

 1. The news of his death was grievous to us. (Ölüm haberi bizim için acı vericiydi.)
 2. The accident caused grievous injuries to the passengers. (Kaza yolculara acı verici yaralar açtı.)
 3. The effects of the war were grievous for the civilians. (Savaşın etkileri siviller için üzücüydü.)
 4. The loss of the company’s biggest client was grievous for the business. (Şirketin en büyük müşterisinin kaybı iş için üzücüydü.)
 5. The earthquake brought grievous damage to the city. (Deprem şehre acı verici hasarlar getirdi.)
 6. The family’s financial situation was already grievous before the pandemic. (Aile’nin finansal durumu pandemiden önce de üzücüydü.)
 7. The news of her friend’s illness was grievous for her. (Arkadaşının hastalık haberi onun için acı vericiydi.)
 8. The film’s ending was quite grievous. (Filmin sonu oldukça üzücüydü.)
 9. The fire caused grievous damage to the historic building. (Yangın tarihi binaya acı verici hasarlar verdi.)
 10. The pandemic’s impact on the world was grievous. (Pandeminin dünyaya etkisi üzücüydü.)
 11. The team’s loss in the final match was grievous for the fans. (Takımın final maçındaki kaybı taraftarlar için üzücüydü.)
 12. The singer’s sudden death was grievous for his fans. (Şarkıcının ani ölümü hayranları için acı vericiydi.)
 13. The company’s bankruptcy was grievous for its employees. (Şirketin iflası çalışanları için üzücüydü.)
 14. The murder of the young girl was grievous for the entire community. (Genç kızın cinayeti tüm toplum için acı vericiydi.)
 15. The family’s pet dog’s death was grievous for the children. (Ailenin evcil köpeğinin ölümü çocuklar için acı vericiydi.)
 16. The natural disaster caused grievous damage to the environment. (Doğal afet çevreye acı verici hasarlar verdi.)
 17. The actor’s retirement announcement was grievous for his fans. (Oyuncunun emekli olacağına dair açıklaması hayranları için üzücüydü.)
 18. The news of the plane crash was grievous for the families of the passengers. (Uçak kazası haberleri yolcuların aileleri için acı vericiydi.)
 19. The breakup of the long-term relationship was grievous for both parties. (Uzun süreli ilişkinin sona ermesi her iki taraf için de üzücüydü.)
 20. The community’s protests against police brutality were sparked by a grievous incident. (Toplumun polis şiddeti karşıtı protestoları acı verici bir olayla başladı.)
 1. The novel’s plot had a grievous twist at the end. (Romanın hikayesi sonunda acı verici bir sürprizle sonuçlandı.)
 2. The sudden loss of her job was grievous for her financial stability. (Aniden işini kaybetmek onun finansal istikrarı için acı vericiydi.)
 3. The doctor’s diagnosis of cancer was grievous news for the patient. (Doktorun kanser teşhisi hastası için acı verici bir haberdi.)
 4. The factory’s pollution was causing grievous harm to the nearby wildlife. (Fabrikanın kirliliği yakındaki doğal yaşama acı verici zararlar veriyordu.)
 5. The terrorist attack was a grievous blow to the country’s sense of security. (Terör saldırısı ülkenin güvenlik hissine acı verici bir darbe oldu.)
 6. The breakup of the band was a grievous loss for their fans. (Grubun dağılması hayranları için acı verici bir kayıp oldu.)
 7. The flood caused grievous damage to the farmers’ crops. (Sel çiftçilerin mahsullerine acı verici zararlar verdi.)
 8. The student’s failing grade was a grievous disappointment to their parents. (Öğrencinin başarısız notu ebeveynleri için acı verici bir hayal kırıklığıydı.)
 9. The soldier’s death in battle was a grievous loss to their family. (Askerin savaşta ölümü ailesi için acı verici bir kayıp oldu.)
 10. The teacher’s sudden resignation was a grievous shock to the school administration. (Öğretmenin ani istifası okul yönetimi için acı verici bir sürprizdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.