Give Way İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Give Way İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Give Way İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Yol vermek, öncelik tanımak

 1. When approaching a roundabout, drivers should always give way to traffic already on the roundabout. (Bir döner kavşağa yaklaşırken, sürücüler her zaman döner kavşaktaki trafiğe öncelik vermeli.)
 2. Pedestrians have the right of way, so drivers must give way to them at all times. (Yaya geçidi olan yerlerde yayaların önceliği vardır, bu yüzden sürücüler her zaman onlara yol vermelidir.)
 3. The ambulance was rushing to the hospital, so all other vehicles had to give way. (Ambulans hastaneye yetişmeye çalışıyordu, bu yüzden diğer araçlar yol vermek zorundaydı.)
 4. Cyclists must give way to pedestrians on shared paths. (Bisiklet sürücüleri, paylaşılan yollarda yayalara öncelik vermek zorundadır.)
 5. The truck driver refused to give way, causing a major traffic jam. (Kamyon şoförü, yol vermek istemedi ve büyük bir trafik sıkışıklığına neden oldu.)
 6. In the UK, drivers must give way to traffic coming from the right at a junction. (İngiltere’de, sürücüler bir kavşakta sağdan gelen trafiğe öncelik vermek zorundadır.)
 7. When merging onto a highway, drivers should always give way to traffic already on the highway. (Bir otoyola katılırken, sürücüler her zaman otoyoldaki trafiğe öncelik vermeli.)
 8. The driver was in a hurry and didn’t give way to the pedestrian crossing the road. (Sürücü acelesi vardı ve yolu geçen yaya için yol vermedi.)
 9. In some countries, vehicles are required to give way to funeral processions. (Bazı ülkelerde, araçlar cenaze geçitlerine yol vermek zorundadır.)
 10. When making a U-turn, drivers must give way to all other traffic. (Bir U dönüşü yaparken, sürücüler tüm diğer trafiğe yol vermek zorundadır.)
 11. The cyclist didn’t give way and collided with the car. (Bisiklet sürücüsü yol vermedi ve arabayla çarpıştı.)
 12. In parking lots, drivers must give way to pedestrians and other vehicles. (Otoparklarda, sürücüler yayalara ve diğer araçlara yol vermek zorundadır.)
 13. The truck driver had to give way to the fire engine rushing to a nearby fire. (Kamyon şoförü, yakındaki bir yangına yetişen itfaiye aracına yol vermek zorundaydı.)
 14. When turning left, drivers must give way to oncoming traffic. (Sol dönüş yaparken, sürücüler karşı yönden gelen trafiğe yol vermek zorundadır.)
  15
 1. The driver didn’t give way to the cyclist on the bike lane and almost caused an accident. (Sürücü, bisiklet şeridindeki bisiklet sürücüsüne yol vermedi ve neredeyse bir kaza yaşandı.)
 2. When a pedestrian is crossing the road, drivers must give way and wait until they have safely crossed. (Bir yaya yolu geçerken, sürücüler yol vermek zorunda ve güvenli bir şekilde geçene kadar beklemelidir.)
 3. When entering a narrow street, drivers must give way to oncoming traffic. (Dar bir sokağa girerken, sürücüler karşı yönden gelen trafiğe yol vermek zorundadır.)
 4. The driver failed to give way at the stop sign and caused a collision. (Sürücü, dur işareti önünde yol vermedi ve bir çarpışmaya neden oldu.)
 5. Drivers must give way to buses when they are pulling out from a bus stop. (Sürücüler, otobüs duraklarından çıkarken otobüslere yol vermek zorundadır.)
 6. At a T-junction, drivers must give way to traffic on the main road. (T şeklindeki bir kavşakta, sürücüler ana yoldaki trafiğe yol vermek zorundadır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.