Geçiş Dönemi Eserleri Nelerdir

Bu sayfamızda geçiş dönemi eserleri hakkında bilgi vererek geçiş dönemi eserleri nedir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

İslamiyet etkisindeki edebiyatın ilk yazılı eserlerine geçiş dönemi eserleri adı verilmektedir. Bunlar şunlardır:

  • Kutadgu Bilig: Bu eser 1071 yılında Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınarak Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. Eser sembolik bir özellik taşımaktadır ve devlet yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Bu açıdan bakıldığında eser bir siyasetname özelliği göstermektedir.
  • Divan-ı Lügati’t Türk: Bu eser Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında kaleme alınmıştır. Ansiklopedik bir sözlük özelliği göstermektedir. İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait olan Türk tarih ve efsanelerine ait bilgi vermesi açısından önemlidir.
  • Atabetü’l Hakayık: Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. Yüzyılda kaleme alınmıştır. Hakikatlerin eşiği anlamına gelen eser bir ahlak ve öğüt kitabıdır.

 

  1. Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesvi tarafından 12. Yüzyılda kaleme alınmıştır. Mani şeklinde ve dörtlüklerle kaleme alınmış bir ahlak ve öğüt kitabıdır.

Geçiş Dönemi Eserleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.