From Rags To Riches İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

From Rags To Riches İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

From Rags To Riches İle İlgili Cümleler

From Rags To Riches Türkçe anlamı: Varlıksızlıktan zenginliğe.

 1. From rags to riches, she became a successful businesswoman. (Varlıksızlıktan zenginliğe, başarılı bir iş kadını oldu.)
 2. His life is a story of from rags to riches. (Hayatı varlıksızlıktan zenginliğe giden bir hikaye.)
 3. He came from rags to riches by working hard and saving money. (Sıkı çalışarak ve para biriktirerek varlıksızlıktan zenginliğe geldi.)
 4. The movie tells the inspiring story of from rags to riches. (Film, varlıksızlıktan zenginliğe ilham veren bir hikaye anlatıyor.)
 5. She started her business with nothing and now she’s living a from rags to riches story. (Hiçbir şeyi olmadan işine başladı ve şimdi varlıksızlıktan zenginliğe giden bir hikaye yaşıyor.)
 6. His journey was one of from rags to riches, but he never forgot where he came from. (Yolculuğu varlıksızlıktan zenginliğe giden bir hikayeydi ama nereden geldiğini asla unutmadı.)
 7. She had to work multiple jobs to go from rags to riches. (Varlıksızlıktan zenginliğe gitmek için birden fazla işte çalışmak zorunda kaldı.)
 8. The city is full of people who came from rags to riches and made their fortune. (Şehir, varlıksızlıktan zenginliğe giden ve servetlerini kazanan insanlarla dolu.)
 9. He’s an inspiration to many who are looking to go from rags to riches. (Varlıksızlıktan zenginliğe gitmek isteyen birçok kişiye ilham kaynağı.)
 10. Her story is a true example of from rags to riches. (Hikayesi varlıksızlıktan zenginliğe gerçek bir örnek.)
 11. He went from rags to riches by starting his own business and working tirelessly to make it a success. (Kendi işini kurarak ve başarılı olmak için çalışarak varlıksızlıktan zenginliğe gitti.)
 12. She never gave up on her dreams of going from rags to riches, and now she’s living the life she always wanted. (Varlıksızlıktan zenginliğe gitme hayallerinden asla vazgeçmedi ve şimdi hep istediği hayatı yaşıyor.)
 13. He’s proof that anyone can go from rags to riches with hard work and determination. (Sıkı çalışma ve kararlılıkla herkesin varlı

ksızlıktan zenginliğe gidebileceğinin kanıtı.)
14. The book tells the inspiring stories of people who went from rags to riches. (Kitap, varlıksızlıktan zenginliğe giden insanların ilham veren hikayelerini anlatıyor.)

 1. Her family’s story is a classic example of from rags to riches. (Ailesinin hikayesi, varlıksızlıktan zenginliğe klasik bir örnektir.)
 2. He built his fortune from rags to riches by investing wisely and taking calculated risks. (Akıllıca yatırım yaparak ve hesaplı riskler alarak servetini varlıksızlıktan zenginliğe inşa etti.)
 3. The company’s founder is a true from rags to riches success story. (Şirketin kurucusu gerçek bir varlıksızlıktan zenginliğe başarı hikayesidir.)
 4. Despite growing up in poverty, she was determined to go from rags to riches. (Yoksulluk içinde büyümesine rağmen, varlıksızlıktan zenginliğe gitmeye kararlıydı.)
 5. He never forgot his humble beginnings as he rose from rags to riches. (Varlıksızlıktan zenginliğe yükselirken, mütevazı başlangıçlarını asla unutmadı.)
 6. The city is full of opportunities for those who are looking to go from rags to riches. (Şehir, varlıksızlıktan zenginliğe gitmek isteyenler için fırsatlarla dolu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.