Fin İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Fin İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Fin İle İlgili Cümleler

Fin kelimesi “son, bitiş, sona erme” anlamlarına gelir. Aynı zamanda “yüzgeç” olarak da kullanılır.

 1. She reached the fin of the book and closed it. (Kitabın sonuna geldi ve kapattı.)
 2. The fin of the race was very exciting. (Yarışın sonu çok heyecan vericiydi.)
 3. I saw a fish with a yellow fin. (Sarı bir yüzgeçli balık gördüm.)
 4. The car’s fin was damaged in the accident. (Arabanın yüzgeci kazada zarar gördü.)
 5. We are at the fin stage of the project. (Projemizin son aşamasındayız.)
 6. The fin of the movie was unexpected. (Filmin sonu beklenmedikti.)
 7. The diver wore flippers on his fins. (Dalışçı, yüzgeçlerinin üzerinde paletler giyiyordu.)
 8. The fin of the rocket was designed for stability. (Roketin yüzgeci, stabilite için tasarlandı.)
 9. She added the finishing touch to the painting. (Tabloya son dokunuşu ekledi.)
 10. The fin of the guitar was damaged during the concert. (Gitarın sonu konserde zarar gördü.)
 11. The team made a strong finish in the last quarter. (Takım, son çeyrekte güçlü bir bitiş yaptı.)
 12. The swimmer had a powerful kick with his fins. (Yüzücü, yüzgeçleriyle güçlü bir tekme atıyordu.)
 13. They put the finishing touches on the renovation. (Yenilenme işine son dokunuşları yaptılar.)
 14. The car’s fin made it look sporty. (Arabanın yüzgeci, spor görünmesini sağladı.)
 15. We’re in the fin stages of negotiations. (Müzakerelerin son aşamasındayız.)
 16. The shark’s fin was visible above the water. (Köpek balığının yüzgeci suyun üstünde görünüyordu.)
 17. The runner pushed hard to the fin line. (Koşucu, sona kadar sert bir şekilde itti.)
 18. The airplane’s fin helped it stay on course. (Uçağın yüzgeci, rotada kalmasına yardımcı oldu.)
 19. The fin of the whale was enormous. (Balinanın yüzgeci devasa boyuttaydı.)
 20. They put the fin touches on the dessert before serving. (Tatlıya servis etmeden önce son dokunuşları yaptılar.)

Devam

Devam kelimesi “süreklilik, ilerleme, devam etmek” anlamlarına gelir.

 1. We must continue to devam our efforts. (Çabalarımıza devam etmeliyiz.)
 2. The class will devam until noon. (Ders öğlene kadar devam edecek.)
 3. He couldn’t devam with the project due to lack of funding. (Proje, yeterli finansman olmadığı için devam edemedi.)
 4. The company decided to devam production despite the pandemic. (Şirket, pandemiye rağmen üretime devam etmeye karar verdi.)
 5. She needs to devam practicing her piano skills. (Piyano becerilerini devam ettirmesi gerekiyor.)
 6. The road devams for miles ahead. (Yol, ileriye kilometrelerce devam eder.)
 7. The storm is expected to devam throughout the night. (Fırtına, gece boyunca devam etmesi bekleniyor.)
 8. He hopes to devam his education with a graduate degree. (Lisansüstü bir derece ile eğitimine devam etmeyi umuyor.)
 9. The team plans to devam their winning streak. (Takım, kazanma serilerini devam ettirmeyi planlıyor.)
 10. The company will devam to offer remote work options. (Şirket, uzaktan çalışma seçeneklerini sunmaya devam edecek.)
 11. She asked the doctor if she could devam with her regular exercise routine. (Düzenli egzersiz rutinini devam ettirebileceği konusunda doktora danıştı.)
 12. The museum’s hours of operation devam to be limited due to COVID-19. (Müzenin çalışma saatleri, COVID-19 nedeniyle hala sınırlıdır.)
 13. The athlete had to devam training despite her injury. (Sakatlığına rağmen sporcu, antrenmanlarına devam etmek zorunda kaldı.)
 14. He promised to devam supporting the charity organization. (Hayır kurumunu desteklemeye devam edeceğine söz verdi.)
 15. The negotiations devamed late into the night. (Müzakereler gece geç saatlere kadar devam etti.)
 16. She was pleased to devam working with her current employer. (Mevcut işvereniyle çalışmaya devam etmekten memnundu.)
 17. The music festival will devam for three days. (Müzik festivali üç gün boyunca devam edecek.)
 18. They decided to devam the project with a smaller budget. (Daha küçük bir bütçeyle projeye devam etmeye karar verdiler.)
 19. The trial is expected to devam for several weeks. (Dava, birkaç hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.)
 20. She couldn’t devam with the conversation because of the language barrier. (Dil engeli nedeniyle konuşmaya devam edemedi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.