Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Kasım 2020

Fabl Nedir Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

Sevgili öğrenciler sizlere fabl nedir aşağıda fabl özellikleri maddeler halinde kısaca bilgi vereceğiz.

FABL Nedir? (Edebiyat)

Genellikle öğretici ve ahlâk dersi ver­mek amacı ile yazılmış olup, olayları ve ko­nuşmaları hayvanlar arasında geçen hikâ­yelere verilen ad Efsanelerin hemen hepsi’ bu türe girer. Fabllarda kahramanlar, in­san karakter ve davranışlarına sahip hay­van veya bitkilerdir. Olay kısa ve basit, kahraman sayısı azdır. Aesopos (Ezop) ve La Fontanie gibi yazarlarda görülür. Kelile ve Dimne adlı eser ünlüdür. Sadi’nin Bostan ve Gülistan Mevlâna’nın Mesnevi adlı eserlerinde bu bu türün gergin ve ge­niş örneklerine rastalanır Özellikle XV. yüzyıl Divan şairi şeyhi’nin Harnâme adlı eseri fabl türünün en güzel örneklerinden biridir.

Fabllar yeni Türk edebiyatında da gö­rülür. Bunlar arasında Şinasi’nin La Fontaine eserlerini yaptığı tercümeler ve bu arada kendi yazdığı manzum fabllar, Ahmed Midhat Efendi’nin bir kelile ve Dimne tercüme­si olan Hümayunnâme’si Orhan Veli ve Sabahattin Eyüboğlu’nun da La Fontaine tercümeleri sayılabilir.

Fabl Özellikleri Maddeler Halinde

 • İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır.
 • Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.
 • Fabllar manzum (şiir) veya nesir (düzyazı) biçiminde yazılabilirler.
 • Fabllar hem nazım, hem nesir biçiminde olurlar.
 • Fablın sonunda her zaman bir ahlak dersi (kıssadan hisse) vardır. Bu ders kısa, açık ve doğru olmalıdır ve mutlaka öykünün doğal bir neticesi gibi görülmelidir.
 • Fabllarda öğretici (didaktik) bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler ve öğütler verilir.
 • Okurlar çoğu zaman verilen dersin veya öğüdün ne olduğunu anlamakta zorluk çekmezler. Çünkü bu ders veya öğüt eserin bir yerinde, çoğu defa sonunda, bir atasözü ya da özdeyiş biçiminde açıkça belirtilir.
 • Fabllarda basit ahlak ilkelerine değinildiği gibi insanların birçok kusurlu yönüne de dikkat çekilir.
 • Fabllar aracılığıyla kanaatkârlık, özveri, yardımseverlik, iyi niyet gibi olumlu davranışlar çocuğa kazandırılabilir.
 • Özellikle 8-12 yaş grubu çocuklar fabl okumaktan ve dinlemekten büyük zevk alırlar.
 • Kanaatkârlık, tamahkârlık, kıskançlık, paylaşımcılık gibi çocuklar tarafından anlaşılması güç kavramların somut olaylarla anlatılması sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilmelidir.
 • Fabllar insan belleğinde çok kolay saklanabilen ve ortaya çıkarılabilen özelliklere sahip olduğu için sözlü gelenek içinde de yaşatılabilmektedir.
 • Çoğu manzum olan fablların başlıca amacı, belli bir ana fikrin yalın veya birkaç olayın yardımıyla en kısa yoldan açıklamaktır.
 • Fabllar günümüzde eğitimde çok fazla kullanılmaktadır.
 • Fabllar olay anlattıkları için bir başka şiiri okumaktan ya da ezberlemekten daha çok çocukların ilgisini çeker. Bundan dolayı fabllar kısadır ve şu dört bölümden oluşur:
 1. Olayın ve kahramanların tanıtıldığı giriş bölümü
 2. Olayın entrikalarla düğümlendiği gelişme bölümü
 3. Düğümün çözüldüğü sonuç bölümü
 4. Olay ve olayların arkasında yatan ana fikrin açıklandığı ders bölümü (kıssadan hisse bölümü)
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  Çok iyiymiş beğendim

 2. melis dedi ki:

  fabl özellikleri madde madde çok güzel olmuş ben beğendim şahsen, çünkü öğretmen 100 verdi. En güzeli bu çünkü. :)

 3. Anonim dedi ki:

  acaba güzelmi

 4. İsimsiz dedi ki:

  Çok kısaymıs sağolun fabl özellikleri kısaca.

 5. jgjfjfgj dedi ki:

  ya lütfen doğru düzgün şeyler yazın fabl ve deneme ne demek lütfen özelliklerini de yazın acil

Yorum Yaz