Exist İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Exist İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

EXIST Kelimesi

Exist kelimesi Türkçe’de var olmak, mevcut olmak anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. There exists a solution to every problem. (Her soruna bir çözüm var.)
 2. Does God exist? (Allah var mı?)
 3. The creature does not know it does not exist. (Var olmadığını bilmez canlı.)
 4. I cannot believe that such beauty could exist. (Böyle güzelliğin var olduğuna inanamıyorum.)
 5. A world without music would not exist for me. (Benim için müzik olmadan bir dünya var olmaz.)
 6. Do you think that aliens exist? (Sizce uzaylılar var mı?)
 7. Love does not exist without trust. (Güven olmadan aşk var olmaz.)
 8. It is important to remember that everyone has their own struggles and problems that exist. (Herkesin kendine özgü mücadeleleri ve sorunları var.)
 9. The dangers of climate change exist and must be taken seriously. (İklim değişikliğinin tehlikeleri var ve ciddiye alınmalı.)
 10. Does true love exist in the world anymore? (Dünyada gerçek aşk hala var mı?)
 11. The restaurant exists only in our memories now. (Restoran artık sadece hatıralarımızda var.)
 12. The possibility of failure always exists, but that should not stop you from trying. (Başarısızlık ihtimali her zaman var, ama bu sizi denemekten alıkoymamalı.)
 13. Sometimes it feels like we are all just tiny specks in the grand scheme of things, barely existing at all. (Bazen her şeyin büyük planında sadece küçük noktalar olduğumuz hissine kapılıyoruz, neredeyse var olmuyoruz.)
 14. The evidence suggests that life on other planets may indeed exist. (Kanıtlar, diğer gezegenlerde yaşamın gerçekten var olabileceğini gösteriyor.)
 15. The issue of poverty still exists in many parts of the world. (Yoksulluk sorunu hala dünyanın birçok yerinde var.)
 16. The problem with the theory is that no concrete evidence exists to support it. (Teorinin sorunu, desteklemek için somut bir kanıtın bulunmamasıdır.)
 17. Happiness does not exist in the things we possess, but in

the things we value. (Mutluluk sahip olduğumuz şeylerde değil, değer verdiğimiz şeylerde var olur.)
18. The company has been struggling to exist in a highly competitive market. (Şirket, son derece rekabetçi bir piyasada var olmaya çalışıyor.)

 1. It is hard to imagine a world where kindness does not exist. (Nezaketin var olmadığı bir dünya hayal etmek zor.)
 2. The concept of time is something that has always existed in human consciousness. (Zaman kavramı, insan bilincinde her zaman var olan bir şeydir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.