Endülüs Emevilerinin Bilim Ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

Bu yazımızda Endülüs Emevilerinin bilim ve kültür alanında yaptığı çalışmalar nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Endülüs Emevi Devleti, 765 – 1031 yılları arasında Gırnata ve Kurtuba civarında kurulmuştur. Kurucusu Abdurrahman bin Muaviye’dir. İslamiyeti, Avrupa kıtasına taşımıştır. Bilim ve kültür alanında önemli gelişmeler yaşanmasına neden olmuşlardır. Devrin en önemli bilim insanlarını yetiştirmişlerdir.

 

Endülüs Emevi Devleti, din merkezli kültür yapısını bütün coğrafyasında hakim kılmıştır. İspanya’ya komşu olmuştur. Bilim ve kültür hizmetleriyle meşgul olmuşlardır.

Endülüs Emevileri’nin bilim ve kültür alanında yaptığı hizmetler şu şekildedir:

*Tıp fakülteleri kurmuşlardır.

*Rasathaneler kurmuşlardır.

*Camiler yapmışlardır.

*Medreseler inşa etmişlerdir.

*Hastaneler yapmışlardır.

*Kervansaraylar yapmışlardır.

*Saraylar yapmışlardır.

*Kaleler yapmışlardır.

*Kütüphaneler kurmuşlardır.

*Üniversiteler kurmuşlardır.

*Eğitim ve öğretim usulleri geliştirmişlerdir.

*Han, hamam, çeşme yapmışlardır.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.