Endanger İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Endanger İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

ENDANGER KELİMESİNİN ANLAMI

Endanger kelimesi, “tehlikeye atmak” anlamına gelir.

ÖRNEK CÜMLELER:

 1. The construction work endangered the lives of the workers.

  Türkçe karşılığı: İnşaat işi işçilerin hayatını tehlikeye attı.

 2. Smoking during pregnancy can endanger the health of the unborn baby.

  Türkçe karşılığı: Hamilelik sırasında sigara içmek, henüz doğmamış bebeklerin sağlığını tehlikeye atabilir.

 3. The new policy could endanger the company’s financial stability.

  Türkçe karşılığı: Yeni politika, şirketin mali istikrarını tehlikeye atabilir.

 4. The lack of safety measures can endanger the passengers on board.

  Türkçe karşılığı: Güvenlik önlemlerinin eksikliği, gemideki yolcuları tehlikeye atabilir.

 5. Driving under the influence of alcohol can endanger not only the driver but also other road users.

  Türkçe karşılığı: Alkol etkisi altında araba kullanmak, sadece sürücüyü değil aynı zamanda diğer yol kullanıcılarını da tehlikeye atabilir.

 6. The wildfire is endangering the nearby homes.

  Türkçe karşılığı: Orman yangını yakındaki evleri tehlikeye atıyor.

 7. The new bridge construction could endanger the migration route of birds.

  Türkçe karşılığı: Yeni köprü inşaatı, kuşların göç rotasını tehlikeye atabilir.

 8. The endangered species are protected by law.

  Türkçe karşılığı: Tehlike altındaki türler, yasalarla korunur.

 9. The oil spill has endangered the marine life in the area.

  Türkçe karşılığı: Petrol sızıntısı, bölgedeki deniz yaşamını tehlikeye attı.

 10. Using the wrong tools can endanger your safety.

  Türkçe karşılığı: Yanlış aletleri kullanmak, güvenliğinizi tehlikeye atabilir.

 11. Leaving a young child unattended can endanger their well-being.

  Türkçe karşılığı: Küçük bir çocuğu yalnız bırakmak, sağlıklarını tehlikeye atabilir.

 12. The company’s financial troubles could endanger the jobs of its employees.

  Türkçe karşılığı: Şirketin mali sorunları, çalışanlarının işlerini tehlikeye atabilir.

 13. The extreme weather conditions are endangering the crops.

  Türkçe karşılığı: Aşırı hava koşulları, ürünleri tehlikeye atıyor.

 14. Not following safety protocols can endanger the workers.

  Türkçe karşılığı: Güvenlik protokollerine uymamak, işçileri tehlikeye atabilir.

 15. The ongoing conflict endangers the lives of civilians.

  Türkçe karşılığı: Devam eden çatışma, sivillerin hayatını tehlikeye atıyor.

 16. Neglecting regular maintenance can endanger the functionality of machinery.

  Türkçe karşılığı: Düzenli bakımı ihmal etmek, makinenin işlevselliğini tehlikeye atabilir.

 17. The use of pesticides endangers the environment.

  Türkçe karşılığı: Pestisit kullanımı, çevreyi tehlikeye atar.

 18. The outdated software can endanger the security of your computer.

  Türkçe karşılığı: Güncel olmayan yazılım, bilgisayarınızın güvenliğini tehlikeye atabilir.

 19. The lack of funding endangers the future of the research project.

  Türkçe karşılığı: Finansman eksikliği, araştırma projesinin geleceğini tehlikeye atabilir.

 20. The increase in crime rates endangers the safety of the community.

  Türkçe karşılığı: Suç oranlarının artması, toplumun güvenliğini tehlikeye atar.

 21. The lack of proper training can endanger the health of the fitness clients.

  Türkçe karşılığı: Uygun eğitim eksikliği, spor salonu müşterilerinin sağlığını tehlikeye atabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.