End To End İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

End To End İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

End To End Nedir?

End to end, bir işlem veya iş akışının başlangıcından sonuna kadar tüm adımların kapsandığı bir terimdir. Bu terim, bir işletme sürecinin veya ürünün tüm aşamalarında kullanılabilir.

Örnek cümleler:

 1. Our company provides end-to-end solutions for e-commerce businesses. (Şirketimiz e-ticaret işletmeleri için baştan sona çözümler sunmaktadır.)
 2. The new system is designed to offer end-to-end encryption for better security. (Yeni sistem daha iyi güvenlik için baştan sona şifreleme sunacak şekilde tasarlandı.)
 3. The project management software offers end-to-end tracking of tasks. (Proje yönetimi yazılımı görevlerin baştan sona takibini sağlar.)
 4. Our logistics company provides end-to-end transportation solutions. (Lojistik şirketimiz baştan sona taşıma çözümleri sunmaktadır.)
 5. The company offers end-to-end customer support services. (Şirket müşteri desteği hizmetlerinde baştan sona çözümler sunar.)
 6. The new product development process includes end-to-end testing. (Yeni ürün geliştirme süreci baştan sona testleri içerir.)
 7. Our marketing agency offers end-to-end marketing solutions. (Pazarlama ajansımız baştan sona pazarlama çözümleri sunar.)
 8. The software development process includes end-to-end documentation. (Yazılım geliştirme süreci baştan sona belgeleme içerir.)
 9. The company offers end-to-end supply chain management solutions. (Şirket, baştan sona tedarik zinciri yönetimi çözümleri sunar.)
 10. The new website design includes end-to-end user experience testing. (Yeni web sitesi tasarımı baştan sona kullanıcı deneyimi testlerini içerir.)
 11. Our security company provides end-to-end security solutions for businesses. (Güvenlik şirketimiz işletmeler için baştan sona güvenlik çözümleri sunar.)
 12. The project management system offers end-to-end collaboration tools. (Proje yönetim sistemi baştan sona işbirliği araçları sunar.)
 13. The company’s new hiring process includes end-to-end background checks. (Şirketin yeni işe alım süreci baştan sona arka plan kontrollerini içerir.)
 14. Our software company provides end-to-end software development services. (Yazılım şirketimiz baştan sona yazılım geliştirme hizmetleri sunar.)
 15. The new product launch strategy includes end-to-end market research. (Yeni ürün lansmanı stratejisi baştan sona pazar araştırmasını içerir.)
 16. Our engineering team provides end-to-end product design and development. (Mühendislik ekibimiz baştan sona ürün tasarımı ve geliştirme hizmetleri sunar.)
 17. The company offers end-to-end event management services. (Şirket etkinlik yönetimi hizmetlerinde
 1. The new customer onboarding process includes end-to-end training for new users. (Yeni müşteri kabul süreci, yeni kullanıcılar için baştan sona eğitimi içerir.)
 2. Our consulting firm provides end-to-end business strategy development services. (Danışmanlık firmamız, iş stratejisi geliştirme hizmetlerinde baştan sona çözümler sunar.)
 3. The project management software includes end-to-end resource management tools. (Proje yönetimi yazılımı, baştan sona kaynak yönetimi araçlarını içerir.)

(Türkçe anlamlarıyla birlikte)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.