Dürüstlük İle İlgili Düşünce Yazısı Örneği

Bu yazımızda dürüstlük ile ilgili düşünce yazısı örneği kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar hayatlarında sosyal ilişkiler kurarak yaşarlar. İnsan, insan muhtaç olarak yaşamaktadır. Yalnızlık, Allah’a mahsustur. İnsan, üns kökünden gelir. Ünsiyet kurmak, insanın fıtratında olan bir haslettir.

Sosyal ilişkilerde güven en temel duygudur. Arkadaşlıkta, dostlukta, evlilikte, akraba ilişkilerinde insanların birbirine güvenmesi, saygı ve sevgi içinde yaşamasının ön şartıdır. Güven duygusunun tesisi de dürüstlüğe bağlıdır.

Dürüstlük, doğruluktur. Doğru davranış şekillerinin ahlaki ve hukuki kurallarla çatışmaması dürüstlüktür. Dürüst insanlar, yalan söylemez, iftira atmaz, gıybet ve dedikodu yapmaz. Söz verdiğinde sözünde durur, emanete sahip çıkar, ihaneti düşünmez.

Dürüstlük, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir davranıştır. Çünkü her geçen gün kültürler yozlaşmakta, nesillerin dünya algısı değişmekte ve insanlar birbirlerinden uzaklaşarak çevrelerine de zarar vermektedir.

Suç işlemenin kolaylaştığı günümüz dünyasında, suçla mücadele etmenin, adaleti tesis etmenin, zulme karşı durmanın en kestirme yolu dürüstlüktür. Dürüstlük insani bir kavramdır. Dürüst olmayanların da insani şahsiyeti sorgulanabilir.

Adalet ve hürriyet insanların değer verdikleri kıymet hükümleri olarak dürüstlük zemininde yükselir. Dürüstlüğün olmadığı yerde adalet, zalimdir. Her hürriyet de esarettir. Bu nedenle dürüstlüğün eğitim ve öğretim programlarında ayrıca bir ders olarak okutulması gerekir.

Ahlak kurallarının eğitim müfredatlarında yeterince yer bulamaması sorunun devam etmesine neden olur. Ancak suyun yatağını değiştirmek kabilinden çözümler ortaya çıkar. Kalıcı olmaz. Toplumda ahlaki kurallar yerleşik hale gelmez.

Dürüstlük İle İlgili Düşünce Yazısı Örneği Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.