Divan-ı Humayun Nedir Görevleri Nelerdir

12281538522

Osmanlı Devleti döneminde merkez teşkilatının önemli bir organı olan, Orhan Gazi döneminde kurulan ve padişahın danışma organı olarak kullanılan meclise Divan-ı Humayun adı verilmektedir.

Divan-ı Humayun Üyeleri:

Padişah: Divanın değişmez başkanıdır. Ancak Fatih dönemi itibariyle başkanlığı padişah sadrazama bırakmıştır ve padişah ise bir perde arkasında divan görüşmelerini izlerdi.

Sadrazam (Vezir-i Azam): Padişahın mutlak yardımcısıdır ve padişahın mührünü taşır. Fatih döneminden sonra ise divanın başkanlığını yapmıştır.

Kubbealtı Vezirleri: Sadrazama devlet yönetimi  konusunda yardımcı olan kişilerdir. Kanuni zamanında kubbealtı vezirlerinin sayısı yediye kadar çıkarılmıştır.

 

Kazasker: Askeri konularda şeri ve örfi davalarla ilgilendi. Sonradan Anadolu ve Rumeli kazaskeri olarak ikiye ayrılmıştır. Kazaskerlik makamı ilk kez I. Murat zamanında oluşturulmuştur. Kazasker olmak isteyenlerde ise Türk soyundan olma şartı aranmaktaydı.

 

Defterdar: Devletin mali işlerini yürütmekle görevli olan kişidir. Aynı zamanda bütçe hazırlayıp padişaha sunardı.

Nişancı: Padişahın yazdığı fermanların ve beratların tuğrasını çekmekle görevliydi. Ayrıca fethedilen toprakların kaydını tutar ve dağılımlarını yapıyordu.

Kaptan-ı Derya: Donanmanın komutanıydı.

Şeyhülislam (Müftü): Divanın daimi üyesi değildi ancak görüşleri alınacağı zaman divana katılırdı. Divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığını incelerdi.

Yeniçeri Ağası: Divanın asıl üyesi değildir. Sadece divanda alınan kararları yeniçerilere iletirdi.

 

 

 

Reis-ül Küttab: 16. yüzyılda divanın asıl üyesi olmuştur. Devletin yazışmaları ile ilgilenirdi.

 

Divan-ı Humayun Nedir Üyeleri Kimlerdir Konulu Yazımız İçin Yorumlarınızı Hemen Bize Yazın. 

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.