Distinctly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Distinctly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe Anlamı:

Distinctly, açıkça, net bir şekilde anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1. She spoke distinctly, so that everyone could understand her. (O, herkesin anlayabileceği şekilde açıkça konuştu.)
2. The scent of roses was distinctly present in the air. (Güllerin kokusu havada net bir şekilde hissediliyordu.)
3. The difference between the two products was distinctly visible. (İki ürün arasındaki fark net bir şekilde görülebiliyordu.)
4. He was distinctly uncomfortable with the idea. (O, bu fikirden net bir şekilde rahatsızdı.)
5. The painting was distinctly modern in style. (Tablo tarzıyla net bir şekilde moderndi.)
6. The sound of the waves was distinctly calming. (Dalgaların sesi net bir şekilde sakinleştiriciydi.)
7. Her voice was distinctly different from her sister’s. (Sesi kardeşininkinden net bir şekilde farklıydı.)
8. The logo was distinctly visible on the side of the building. (Logo binanın yan tarafında net bir şekilde görülebiliyordu.)
9. The aroma of freshly baked bread was distinctly inviting. (Taze pişmiş ekmek kokusu net bir şekilde çekiciydi.)
10. The tone of his voice was distinctly sarcastic. (Ses tonu net bir şekilde alaycıydı.)
11. The room was distinctly colder than the rest of the house. (Oda, evin geri kalanından net bir şekilde daha soğuktu.)
12. The colors of the painting were distinctly vibrant. (Tablonun renkleri net bir şekilde canlıydı.)
13. The idea was distinctly original and creative. (Fikir net bir şekilde özgün ve yaratıcıydı.)
14. The sound of the door closing was distinctly loud. (Kapının kapanış sesi net bir şekilde yüksekti.)
15. The taste of the soup was distinctly salty. (Çorbanın tadı net bir şekilde tuzluydu.)
16. The atmosphere of the restaurant was distinctly romantic. (Restoranın atmosferi net bir şekilde romantikti.)
17. The concept of the movie was distinctly confusing. (Filmin konsepti net bir şekilde kafa karıştırıcıydı.)
18. The texture of the fabric was distinctly soft. (Kumaşın dokusu net bir şekilde yumuşaktı.)
19. The design of the building was distinctly modernist. (Bina tasarımı net bir şekilde modernistti.)
20. The smell of the flowers was distinctly sweet. (Çiçeklerin kokusu net bir şekilde tatlıydı.)

Türkçe Anlamı:

Distinctly, açık bir şekilde, bariz bir şekilde anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1. The car was distinctly red, you couldn’t miss it. (Araba bariz bir şekilde kırmızıydı, kaçıramazdınız.)
2. The pain in her ankle was distinctly noticeable. (Bileğindeki ağrı bariz bir şekilde fark edilebiliyordu.)
3. The actor’s performance was distinctly impressive. (Oyuncunun performansı bariz bir şekilde etkileyiciydi.)
4. The dog’s bark was distinctly louder than the cat’s meow. (Köpeğin havlaması kedinin miyavlamasından bariz bir şekilde daha yüksekti.)
5. The smell of smoke was distinctly alarming. (Duman kokusu bariz bir şekilde endişe vericiydi.)
6. The new paint on the walls was distinctly fresh. (Duvarlardaki yeni boya bariz bir şekilde tazeydi.)
7. The taste of the lemon was distinctly sour. (Limonun tadı bariz bir şekilde ekşiydi.)
8. The smell of gasoline was distinctly strong. (Benzin kokusu bariz bir şekilde güçlüydü.)
9. The music was distinctly loud, you could hear it from down the street. (Müzik bariz bir şekilde yüksekti, sokaktan bile duyulabilirdi.)
10. The feeling of sadness was distinctly present in her voice. (Hüzün hissi bariz bir şekilde sesinde mevcuttu.)
11. The dress was distinctly different from the one she wore yesterday. (Elbise dünkünden bariz bir şekilde farklıydı.)
12. The taste of the chocolate was distinctly bitter. (Çikolatanın tadı bariz bir şekilde acıydı.)
13. The scent of the flowers was distinctly pleasant. (Çiçeklerin kokusu bariz bir şekilde hoştu.)
14. The feeling of nostalgia was distinctly strong when she walked into her childhood home. (Nostalji hissi bariz bir şekilde güçlüydü, çocukluk evine girdiğinde.)
15. The teacher’s disappointment was distinctly visible on her face. (Öğretmenin hayal kırıklığı bariz bir şekilde yüzünde görülebiliyordu.)
16. The taste of the soup was distinctly spicy. (Çorbanın tadı bariz bir şekilde baharatlıydı.)
17. The texture of the sandpaper was distinctly rough. (Zımparanın dokusu bariz bir şekilde pürüzlüydü.)
18. The smell of the sea was distinctly salty. (Denizin kokusu bariz bir şekilde tuzluydu.)
19. The feeling of pride was distinctly evident in his speech. (Gurur hissi bariz bir şekilde konuşmasında belirgindi.)
20. The sound of the thunder was distinctly frightening. (Gök gürültüsü sesi bariz bir şekilde korkutucuydu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.