Distinction İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Distinction İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Distinction

Distinction, bir şeyin farklı veya özel bir şekilde algılanmasıdır.

Örnek cümleler:

 1. She graduated with distinction and got a scholarship to study abroad. (O, üstün başarıyla mezun oldu ve yurt dışında okumak için bir burs kazandı.)
 2. The distinction between right and wrong is often blurred in complicated situations. (Doğru ile yanlış arasındaki ayrım karmaşık durumlarda genellikle belirsizdir.)
 3. The chef’s distinction lies in his ability to combine flavors in unexpected ways. (Şefin farkı, tatları beklenmedik şekillerde birleştirme yeteneğinde yatmaktadır.)
 4. The distinction between art and entertainment is a topic of much debate. (Sanat ve eğlence arasındaki ayrım çok tartışılan bir konudur.)
 5. The distinction between love and infatuation is not always clear. (Aşk ile heves arasındaki ayrım her zaman net değildir.)
 6. The distinction between a good writer and a great writer is the ability to evoke emotion in the reader. (İyi bir yazar ile harika bir yazar arasındaki fark, okuyucuda duyguları harekete geçirme yeteneğidir.)
 7. The distinction between fact and fiction is essential in journalism. (Gerçek ile kurgu arasındaki ayrım gazetecilikte önemlidir.)
 8. The distinction between right and left is often confusing for new drivers. (Sağ ve sol arasındaki ayrım yeni sürücüler için sık sık karışıktır.)
 9. The distinction between the two paintings is not immediately obvious. (İki resim arasındaki ayrım hemen açık değildir.)
 10. The distinction between a leader and a manager is often misunderstood. (Lider ve yönetici arasındaki ayrım genellikle yanlış anlaşılır.)
 11. The distinction between a good student and a great student is their passion for learning. (İyi bir öğrenci ile harika bir öğrenci arasındaki fark, öğrenme tutkularındadır.)
 12. The distinction between right and wrong can be subjective at times. (Doğru ile yanlış arasındaki ayrım bazen öznel olabilir.)
 13. The distinction between dreams and reality is often blurred in surrealist art. (Rüya ile gerçek arasındaki ayrım sürrealist sanatta genellikle belirsizdir.)
 14. The distinction between science and pseudoscience is a matter of evidence. (Bilim ve sahte bilim arasındaki ayrım, kanıtların bir meselesidir.)
 15. The distinction between a successful business and a failing one is often in the execution of the business plan. (Başarılı bir işletme ile başarısız bir işletme arasındaki ayrım genellikle iş planının uygulanmasındadır.)
 16. The distinction between a mistake and a deliberate action is important in legal cases. (Bir hatayla kasıtlı bir eylem arasındaki ayrım hukuki davalar açısından önemlidir.)
 17. The

distinction between a hobby and a career is often a difficult decision to make. (Bir hobi ile bir kariyer arasındaki ayrım genellikle zor bir karar verilir.)
18. The distinction between tradition and modernity is a theme in many literary works. (Gelenek ile modernite arasındaki ayrım birçok edebi eserde tema olarak kullanılmaktadır.)

 1. The distinction between reality and perception is often explored in philosophy. (Gerçek ile algı arasındaki ayrım felsefede sıklıkla incelenir.)
 2. The distinction between right and privilege is important in discussions of social justice. (Doğru ile ayrıcalık arasındaki ayrım, sosyal adalet tartışmalarında önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.