Dishonourable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dishonourable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dishonourable (Onursuz)

Dishonourable kelimesi, onursuz, saygısız veya ahlaksız davranışları ifade eder. Aşağıda, kelimenin kullanılabileceği 20 örnek cümle ve Türkçe karşılıkları bulunmaktadır:

 1. He was dishonourable in the way he treated his colleagues. (Onursuzdu, meslektaşlarına davranışıyla)
 2. It is dishonourable to cheat on an exam. (Sınavda kopya çekmek onursuzdur.)
 3. His dishonourable behavior caused his family to disown him. (Onursuz davranışları ailesinin ondan vazgeçmesine neden oldu.)
 4. The company’s dishonourable practices led to its downfall. (Şirketin onursuz uygulamaları şirketin çökmesine neden oldu.)
 5. She was accused of dishonourable conduct by her employer. (İşvereni tarafından onursuz davranışla suçlandı.)
 6. The politician’s dishonourable actions caused him to lose support from his constituents. (Politikacının onursuz davranışları, kendisine destek verenlerin desteğini kaybetmesine neden oldu.)
 7. Dishonourable behavior is not tolerated in our school. (Onursuz davranışlar okulumuzda hoş karşılanmaz.)
 8. It is dishonourable to take credit for someone else’s work. (Başkasının çalışmasına sahip çıkmak onursuzdur.)
 9. His dishonourable conduct ruined his reputation. (Onursuz davranışları, itibarını mahvetti.)
 10. The company’s dishonourable practices were exposed by a whistleblower. (Şirketin onursuz uygulamaları, bir ihbarcı tarafından ortaya çıkarıldı.)
 11. The judge found him guilty of dishonourable behavior. (Yargıç, onun onursuz davranışlarından suçlu buldu.)
 12. She resigned from her position after discovering the company’s dishonourable practices. (Şirketin onursuz uygulamalarını keşfettikten sonra pozisyonundan istifa etti.)
 13. His dishonourable actions cost him his job. (Onursuz davranışları, işini kaybetmesine neden oldu.)
 14. The athlete was banned from competition for dishonourable conduct. (Sporcu, onursuz davranışlarından dolayı yarışmalardan men edildi.)
 15. The lawyer was disciplined for his dishonourable conduct in the courtroom. (Avukat, mahkemede onursuz davranışlarından dolayı disiplin cezası aldı.)
 16. It is dishonourable to betray a friend’s trust. (Arkadaşın güvenini boşa çıkarmak onursuzdur.)
 17. His dishonourable behavior towards women cost him his political career. (Kadınlara karşı onursuz davranışları, siyasi kariyerine mal oldu.)
 18. The company’s dishonourable practices led to a boycott by consumers.
 1. She was expelled from school for dishonourable conduct. (Onursuz davranışları nedeniyle okuldan atıldı.)
 2. The athlete’s dishonourable behavior tarnished the reputation of his team. (Sporcunun onursuz davranışları, takımının reputasyonunu zedeledi.)

Bu örnek cümlelerde, dishonourable kelimesi, bir kişinin, şirketin veya kuruluşun onursuz, saygısız veya ahlaksız davranışlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu davranışlar genellikle başkalarına zarar verir ve etik olarak kabul edilemezdir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.