Dishonor-Dishonour İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dishonor-Dishonour İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dishonor/Dishonour Nedir?


Dishonor veya dishonour kelimesi Türkçe’de “rezil etmek” veya “utanç vermek” anlamına gelir. İngilizce dilinde kullanılan iki farklı yazım şekli vardır, ancak anlamları aynıdır.

Örnek Cümleler:


1. He dishonored his family by stealing from them. (Ailesine çalarak onları rezil etti.)
2. She felt a deep sense of dishonor after cheating on the exam. (Sınavda kopya çekerek büyük bir utanç hissetti.)
3. The company was dishonored after it was revealed they had been engaging in illegal activities. (Yasadışı faaliyetlerde bulundukları ortaya çıktıktan sonra şirket rezil oldu.)
4. He brought dishonor upon himself by lying to his friends. (Arkadaşlarına yalan söyleyerek kendine rezil etti.)
5. The soldier was dishonored for disobeying orders. (Emirleri yerine getirmediği için asker rezil edildi.)
6. Her behavior at the party was a great dishonor to her parents. (Partideki davranışları ailesi için büyük bir utanç kaynağıydı.)
7. He was dishonored in the eyes of the community after he was caught stealing. (Çalarken yakalanınca toplum gözünde rezil oldu.)
8. The company dishonored its agreement by not paying its employees. (Çalışanlarına ödeme yapmayarak şirket anlaşmasını çiğnedi.)
9. His actions brought dishonor to the entire team. (Tüm takımı rezil ettiği davranışlarıyla.)
10. The politician was dishonored when his corruption was exposed. (Yolsuzluğu ortaya çıkınca siyasetçi rezil oldu.)
11. The athlete dishonored himself by using performance-enhancing drugs. (Performans artırıcı ilaç kullanarak kendini rezil etti.)
12. She felt a great sense of dishonor after betraying her best friend. (En yakın arkadaşını ihanet ettiği için büyük bir utanç duygusu hissetti.)
13. The criminal dishonored the memory of his victims by showing no remorse. (Kurbanlarının anısını yaşatmayarak suçlu kendini rezil etti.)
14. He dishonored his military service by deserting his post. (Görev yerini terk ederek askerlik hizmetini rezil etti.)
15. The company was dishonored by the scandal involving its CEO. (CEO’su ile ilgili skandal şirketi rezil etti.)
16. She brought dishonor upon herself by lying in court. (Mahkemede yalan söyleyerek kendine rezil etti.)
17. The soldier dishonored his unit by revealing confidential information. (Gizli bilgileri açığa vurarak birliğini rezil etti.)
18. His rude behavior was a dishonor to his parents. (Kaba davranışları ailesi için bir utanç kaynağıydı.)
19. The company dishonored its customers by providing faulty products. (Arızalı

ürünler sağlayarak müşterilerini rezil etti.)
20. The artist felt a great sense of dishonor after plagiarizing someone else’s work. (Başkasının eserini çalarak büyük bir utanç duygusu hissetti.)

Türkçe anlamlarını ve örnek cümlelerini verdiğimiz dishonor/dishonour kelimeleri, bir kişinin, bir ailenin, bir kurumun veya bir topluluğun itibarını zedelediği durumları ifade eder. Bu kelimeler, genellikle olumsuz bir olay sonrasında kullanılır ve kişinin itibarını yitirdiği, toplum önünde rezil olduğu durumları ifade etmek için kullanılır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.