Dinar Nerede

Dinar Nerede, Dinar Nereye Bağlı

Dinar, topraklarının bir bölümü Ege Böl­gesi, daha büyük bölümü Akdeniz Bölgesi sınırları içinde kalan, Afyonkarahisar iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.286 km2 olan Dinar ilçesi kuzeyde Kızılören ve Sandıklı, kuzeydoğuda Şuhut ilçeleri, doğuda ve güneyde İsparta ili, güneybatıda Başmakçı ilçesi, batıda da Ev­ciler ilçesi ve Denizli iliyle çevrilidir.

İlçe topraklarının kuzey kesimini Ak- dağ’ın, kuzeydoğu kesimini Kumalar Dağı­nın, doğu kesimini de Karakuş Dağlarının uzantıları engebelendirir. Akdağ’m güney uzantılarını oluşturan sırtlar ilçe toprakları­nı ikiye böler. Doğu yarıda yer alan başlıca düzlükler Dombayova ve Gül Ovası, batı yarıdaki düzlük ise Dinar Ovası olarak adlandırılır. İlçe topraklarının sularını Bü­yük Menderes Irmağı toplar. İlçe merkezi­nin kuzeydoğusunda yer alan ve Marsyas kaynağı adıyla anılan bol sulu karstik kay­naklar Büyük Menderes Irmağının başlan­gıç kolu olarak kabul edilir.

İlçe halkının başlıca geçim kaynağı tarım­dır. Dinar Ovasında haşhaş, şeker pancarı, tahıl, ayçiçeği ve baklagiller yetiştirilir. Mermer işleme, un ve tuz üretimi, teneke kutu, tarım aletleri ve mobilya yapımı başlıca küçük sanayi etkinlikleridir.

Yöredeki çok sayıda höyükte yapılan araş­tırmalarda elde edilen buluntular İÖ 3000’lere tarihlenmektedir Bu buluntular arasında kerpiç ya da çamur sıvalı evler, ambarlar, çanak çömlek, süs eşyaları, para­lar ve Hitit çiviyazısı tabletleri vardır. Ula­şım yolları üzerinde önemli bir ticaret, din ve kültür merkezi olan Kelainai, İÖ 1000’lerde önde gelen Frigya kentlerinden- di. Kral Midas IÖ 8. yüzyılda başkentini buraya taşıdı. Lidyalılar zamanında da öne­mini koruyarak Pers kralı II. Dareios Ok- hos’un (hd İÖ 423-404) İÖ 407’de kurduğu Büyük Frigya Satraplığı’nın merkezi oldu. Daha sonra Gelene adıyla anılan kent İÖ 333’te hiç çarpışmadan Büyük İskender’e teslim oldu.

Selevkos kralı I. Antiokhos (Soter), Kelainai’nin adını İÖ 3. yüzyılda Apameia Kibotos olarak değiştirdi ve kenti daha açık bir alana taşıdı. Daha sonra sırasıyla Roma, Bizans, Arap ve Selçuklu yönetiminde kaldı. Dinar adını, uzun süre yönetiminde kaldığı Perslerin para birimin­den aldığı sanılmaktadır. Antik kent kalın­tıları ve Kserkses Sarayı yıkıntıları kentin kuzeydoğusundadır. Osmanlı döneminde eski parlaklığını yitiren kent, uzun süre Geyikler adıyla bir nahiye merkezi olarak kaldı. II. Meşrutiyet’ten sonra Hudavendi- gâr vilayeti Karahisarı Sahib sancağına bağlı bir kaza oldu. Kurtuluş Savaşı’nda Yunan işgaline uğradı. Cumhuriyet’ten son­ra ilçe merkezi yapıldı. Dinar kentinin kuzeydoğusundaki Karakuyu istasyonu böl­ge çapında önemli bir demiryolu kavşağıdır. Denizli’yi Afyonkarahisar ve Eğirdir’e bağ­layan demiryolu hatları bu istasyonda kesi­şir. Kent, il merkezi Afyonkarahisar’a 110 km uzakiıktadır.

Dinar Belediyesi 1908’de kurulmuştur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.