Dinamik Zaman Nedir

Dinamik Zaman Nedir, Dinamik Zaman Hakkında Bilgi

Dinamik zaman, gök mekaniğinin zaman ölçeği. Gökcisimlerinin, yalnızca Newton hareket yasalarının ve kütle çekimi yasası­nın, görelilik ilkeleri doğrultusunda uyar­lanmış kurallarına bağlı olarak gerçekleşen yörüngesel hareketleri, dinamik zamanın bir fonksiyonu olarak oluşur.

1952’de Ulus­lararası Astronomi Birliği (IAU), ABD’li astronom Simon Newcomb’ın 1898’de ha­zırladığı Güneş tablolannda verdiği Yer’in yörünge hareketine dayalı bir dinamik za­man ölçeği tanımladı. Gökgünlüğü Zamanı (İngilizce adından ET olarak kısaltılır) ola­rak adlandırılan bu ölçek, daha sonraları Ay’ın hareketlerinin gözlemlenmesi ve Ay gökgünlüğünün kullanılmasıyla düzeltildi. Bu amaca yönelik olarak, Ay’ın Yer üzerinde oluşturduğu gelgit kuvvetlerinin bozucu etkisini gidermek amacıyla kütleçekimsel olmayan ve deneye dayalı bir zaman dili­minden yararlanıldı. Bu ölçeklerin hiçbiri, görelilik ilkesine dayalı değildi.

Göreliliği dikkate alan bir gökgünlüğünün hazırlanabilmesi için gerekli olan son dere­ce duyarlı gözlemler, 1960’ların ikinci yarı­sından başlayarak, radar, lazer, radyo astronomi aygıtları, uzay araçları ve atom saati­nin yardımıyla yapılabilir duruma geldi. 1984’te, ET’nin yerini, Kütle Merkezsel Dinamik Zaman (Fransızca adından TDB olarak kısaltılır) aldı. Bu ölçeğin hareket denklemleri, Güneş sisteminin kütle merke­zini (barisantr) temel alır ve görelilik koşul­larını içeren zaman dilimlerine dayalı olarak hesaplanır.

Farklı görelilik kuramlarından yararlanılarak çeşitli TDB ölçekleri hazır­lanmıştır. Uluslararası Astronomi Birliği, TDB’yi sayısal olarak tanımlayan özel bir gökgünlüğü belirlememiş, yermerkezli gök- günlüklerinde yardımcı bir ölçek olarak kullanılmak üzere Yersel Dinamik Zaman (İngilizce adından TDT olarak kısaltılır) ölçeğini hazırlamıştır. TDT’nin hareket denklemleri Yer’in merkezini temel alır. TDT ile Uluslararası Atom Zamanı (Fran­sızca adından TAI olarak kısaltılır) arasın­daki ilişki, TDT = TAI + 32,184 saniye olarak verilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.