Kaleydoskop Ne Demek

Kaleydoskop Ne Demek, Kaleydoskop Nedir, Kaleydoskop Hakkında Bilgi

Kaleydoskop (Yunanca kalos: “güzel”, e’idos: “biçim”, skopein: “seyretmek”), renkli küçük cam parçalarım bakışımlı (si­metrik) bir geometrik desen halinde yansı­tan aynalardan oluşan optik aygıt. Aygıtın cam parçalarını içeren bölümünü döndüre­rek ya da sallayarak, sonsuz sayıda desen elde etmek olanaklıdır.

Kaleydoskopu 1816’da Sir David Brewster icat etti. Oyuncak olarak satılan kaleydos­koplardan, tasarımcılar da esinlenmek ama­cıyla yararlanırlar. Kaleydoskop, birbirlerine göre çeşitli açı­larda yerleştirilen ayna sistemlerinin görün­tü oluşturma özelliklerini sergiler. Birbirle­riyle dik açı yapacak biçimde yerleştirilen iki aynanın arasına bir cisim konduğunda, her iki aynada da cismin görüntüsü oluşur. Öte yandan bu iki görüntü de öteki aynalar­da yansır ve böylece ortaya, bakışımlı olarak yerleştirilmiş dört cisim görüntüsü çıkar. Eğer aynaların arasında 60°’lik bir açı bulunursa, tek bir cisimden, düzenli olarak yerleştirilmiş altı görüntünün heksagonal bakışımlı deseni oluşur.

Basit bir kaleydoskop, birer kenarları boyunca birbirine değen iki ince şerit ayna­dan, bazen de 60° ya da 45°’lik bir açıyla bükülmüş parlak bir alüminyum yapraktan oluşur. Aynalar, bir ucunda gözlem deliği bulunan bir tüpün içine yerleştirilir. Tüpün öteki ucunda ise, ince ve yassı döner bir kutu bulunur; kutu, iki cam diskten yapıl­mıştır ve dış taraftaki cam yayınım (difüzyon) ekranı görevi görür. Kutu renkli cam parçalarıyla doludur. Kutu döndürüldüğün­de ya da sallandığında, cam parçaları yer değiştirir ve her seferinde ayrı bir desen oluştururlar.

Bazı kaleydoskoplarda bu tür bir kutu bulunmaz ve görüntü desenleri bir merceğin yardımıyla uzaktaki cisimlerin görüntüle­rinden elde edilir.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.