Develop İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Develop İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Develop

Develop kelimesi “geliştirmek” anlamına gelir. Bir şeyi daha iyi hale getirmek için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. I want to develop my language skills. (Dil becerilerimi geliştirmek istiyorum.)
 2. Our company is working to develop a new product. (Şirketimiz yeni bir ürün geliştirmek için çalışıyor.)
 3. He is trying to develop a new method for solving this problem. (Bu sorunu çözmek için yeni bir yöntem geliştirmeye çalışıyor.)
 4. The government is planning to develop the infrastructure of the country. (Hükümet, ülkenin altyapısını geliştirmeyi planlıyor.)
 5. She is taking a course to develop her leadership skills. (Liderlik becerilerini geliştirmek için bir kursa katılıyor.)
 6. The team is working together to develop a strategy for the project. (Ekip, proje için bir strateji geliştirmek için birlikte çalışıyor.)
 7. The city is developing rapidly. (Şehir hızla gelişiyor.)
 8. He is trying to develop his musical talents. (Müzik yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor.)
 9. The company is investing in research and development. (Şirket, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyor.)
 10. The scientist is working to develop a cure for the disease. (Bilim adamı, hastalığın tedavisi için çalışıyor.)
 11. The school is developing a new curriculum for the students. (Okul, öğrenciler için yeni bir müfredat geliştiriyor.)
 12. She is working to develop her writing skills. (Yazma becerilerini geliştirmek için çalışıyor.)
 13. The company is developing a new marketing strategy. (Şirket, yeni bir pazarlama stratejisi geliştiriyor.)
 14. The government is developing a plan to address climate change. (Hükümet, iklim değişikliğiyle ilgili bir plan geliştiriyor.)
 15. The company is developing a new software program. (Şirket, yeni bir yazılım programı geliştiriyor.)
 16. The artist is developing a new style of painting. (Sanatçı, yeni bir resim tarzı geliştiriyor.)
 17. The company is developing a new website. (Şirket, yeni bir web sitesi geliştiriyor.)

style=”color:blue”>She is trying to develop a better work-life balance. (Daha iyi bir iş-hayat dengesi geliştirmeye çalışıyor.)
19. The team is developing a plan to improve customer satisfaction. (Ekip, müşteri memnuniyetini artırmak için bir plan geliştiriyor.)

 1. He is developing his skills as a chef. (Bir şef olarak becerilerini geliştiriyor.)

Bu örnek cümlelerde “develop” kelimesinin farklı kullanımlarını görebilirsiniz. Kelimenin anlamı her cümlede “geliştirmek” olarak kullanılmış, ancak konular ve bağlamlar farklıdır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.