Demutualize İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demutualize İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demutualize Nedir?

Demutualize, bir kooperatifin veya benzeri bir yapılanmanın, hissedarların kazanç amacı gütmeyen bir organizasyonu terk etmesi ve bir şirkete dönüşmesi işlemidir. Bu işlem genellikle halka açık bir şirket haline dönüşmek için gerçekleştirilir.

Örnek cümleler:

 1. The company has decided to demutualize and become a publicly traded corporation. (Şirket, demutualize olmaya ve halka açık bir şirket haline gelmeye karar verdi.)
 2. The credit union demutualized and became a bank in order to provide more services to its members. (Kredi birliği, üyelerine daha fazla hizmet sunmak için demutualize oldu ve bir banka haline geldi.)
 3. The insurance company is planning to demutualize and issue shares to its policyholders. (Sigorta şirketi, demutualize olmayı ve poliçe sahiplerine hisse senedi çıkarmayı planlıyor.)
 4. The members of the cooperative voted to demutualize and turn their organization into a for-profit corporation. (Kooperatif üyeleri, demutualize olmaya ve organizasyonlarını kâr amacı güden bir şirkete dönüştürmeye oy verdi.)
 5. The mutual fund company decided to demutualize and offer its shares to the public. (Yatırım fonu şirketi, demutualize olmaya ve hisselerini halka sunmaya karar verdi.)
 6. The building society is considering demutualizing and converting into a bank. (Konut birliği, demutualize olmayı ve bir bankaya dönüşmeyi düşünüyor.)
 7. The company’s board of directors has approved a plan to demutualize and become a publicly traded company. (Şirketin yönetim kurulu, demutualize olmak ve halka açık bir şirket haline gelmek için bir plan onayladı.)
 8. The credit union’s members will receive shares in the new bank when the organization demutualizes. (Kredi birliği üyeleri, organizasyon demutualize olduğunda yeni bankada hisse senedi alacaklar.)
 9. The insurance company’s demutualization will require approval from regulators and policyholders. (Sigorta şirketinin demutualize olması, düzenleyiciler ve poliçe sahipleri tarafından onay gerektirecek.)
 10. The cooperative’s decision to demutualize has been met with some resistance from members who prefer the current structure. (Kooperatifin demutualize olma kararı, mevcut yapıyı tercih eden bazı üyeler tarafından karşılanmıştır.)
 11. The mutual insurance company is considering demutualizing and becoming a stock company. (Karşılıklı sigorta şirketi, demutualize olmayı ve bir hisse senedi şirketi olmayı düşünüyor.)
 12. The building society’s members will vote on whether or not to demutualize and become a bank. (

Konut birliği üyeleri, demutualize olup banka olup olmama konusunda oy kullanacaklar.)
13. The mutual fund company’s demutualization is expected to result in significant financial gains for its shareholders. (Yatırım fonu şirketinin demutualize olması, hissedarları için önemli finansal kazançlar sağlaması bekleniyor.)

 1. The credit union’s demutualization process will involve converting the organization’s assets into shares of a new bank. (Kredi birliğinin demutualize olma süreci, organizasyonun varlıklarını yeni bir bankanın hisselerine dönüştürmeyi içerecek.)
 2. The insurance company’s demutualization will require a thorough review of its policies and procedures. (Sigorta şirketinin demutualize olması, politikaları ve prosedürleri dikkatli bir şekilde gözden geçirmeyi gerektirecektir.)
 3. The cooperative’s decision to demutualize was driven by the need to access capital markets for growth opportunities. (Kooperatifin demutualize olma kararı, büyüme fırsatları için sermaye piyasalarına erişme ihtiyacından kaynaklandı.)
 4. The mutual insurance company’s demutualization will allow it to expand its product offerings and compete more effectively in the market. (Karşılıklı sigorta şirketinin demutualize olması, ürün yelpazesini genişletmesine ve piyasada daha etkili bir şekilde rekabet etmesine olanak tanıyacaktır.)
 5. The building society’s demutualization will involve significant legal and regulatory hurdles that must be overcome. (Konut birliğinin demutualize olması, aşılması gereken önemli yasal ve düzenleyici engelleri içerecektir.)
 6. The mutual fund company’s demutualization process will involve a thorough valuation of its assets and liabilities. (Yatırım fonu şirketinin demutualize olma süreci, varlıklarının ve borçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirecektir.)
 7. The credit union’s members are divided on whether or not to demutualize and become a bank, with some concerned about losing the organization’s community-focused mission. (Kredi birliğinin üyeleri, demutualize olup banka olup olmama konusunda bölünmüş durumda, bazıları organizasyonun toplum odaklı misyonunu kaybetme endişesi taşıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.