Demonstrable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demonstrable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demonstrable

Demonstrable, kanıtlanabilir veya gösterilebilir anlamına gelir.

 1. The experiment produced demonstrable results. (Deney, gösterilebilir sonuçlar üretti.)
 2. His improvement in math was demonstrable through his grades. (Matematikteki gelişimi, notlarıyla kanıtlanabilir durumdaydı.)
 3. The company’s financial success was demonstrable in their profits. (Şirketin finansal başarısı, karlılıklarıyla gösterilebilir.)
 4. The defendant’s innocence was not demonstrable in court. (Davalının masumiyeti mahkemede gösterilemedi.)
 5. The benefits of exercise are demonstrable in one’s overall health. (Egzersizin faydaları, genel sağlık durumunda gösterilebilir.)
 6. The theory had no demonstrable evidence to support it. (Teorinin destekleyen gösterilebilir bir kanıtı yoktu.)
 7. The team’s success was demonstrable in their record-breaking season. (Takımın başarısı, rekor kıran sezonlarıyla gösterilebilir.)
 8. The advantages of renewable energy are demonstrable through reduced carbon emissions. (Yenilenebilir enerjinin avantajları, azaltılmış karbon emisyonlarıyla gösterilebilir.)
 9. The company’s commitment to sustainability was demonstrable through their eco-friendly practices. (Şirketin sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, çevre dostu uygulamalarıyla gösterilebilir.)
 10. The risks of smoking are demonstrable in the numerous health problems it causes. (Sigara içmenin riskleri, yol açtığı birçok sağlık sorunuyla gösterilebilir.)
 11. The importance of education is demonstrable in the opportunities it provides. (Eğitimin önemi, sağladığı fırsatlarla gösterilebilir.)
 12. The impact of climate change is demonstrable in the extreme weather events occurring around the world. (İklim değişikliğinin etkisi, dünyada meydana gelen aşırı hava olaylarıyla gösterilebilir.)
 13. The effectiveness of the new drug was demonstrable in the patients’ improved conditions. (Yeni ilacın etkinliği, hastaların iyileşen durumlarıyla gösterilebilir.)
 14. The need for stricter gun control laws is demonstrable in the high number of gun-related deaths. (Daha sıkı silah kontrolü yasalarına olan ihtiyaç, silahla ilgili yüksek ölüm sayılarıyla gösterilebilir.)
 15. The benefits of meditation are demonstrable through decreased stress levels. (Meditasyonun faydaları, azalmış stres seviyeleriyle gösterilebilir.)
 16. The importance of teamwork is demonstrable in the success of the project. (Takım çalışmasının önemi, projenin başarısıyla gösterilebilir.)
 17. The dangers of texting while driving are demonstrable in the number of accidents caused by distracted driving. (Sürüş esnasında mesajlaşmanın tehlikeleri, dikkati dağıtmış sürüşten kay

naklan kazaların sayısıyla gösterilebilir.)
18. The benefits of a healthy diet are demonstrable in improved physical and mental health. (Sağlıklı beslenmenin faydaları, gelişmiş fiziksel ve zihinsel sağlıkla gösterilebilir.)

 1. The negative effects of air pollution are demonstrable in the increased rates of respiratory illness. (Hava kirliliğinin olumsuz etkileri, artan solunum yolu hastalığı oranlarıyla gösterilebilir.)
 2. The importance of honesty is demonstrable in the trust and respect it earns from others. (Dürüstlüğün önemi, diğerleri tarafından kazanılan güven ve saygıyla gösterilebilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.