Demandingly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demandingly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

DEMANDİNGLY NEDİR?

Demandingly, bir şeyin yapılması için ısrar eden, talep eden ve bunu yapılması gereken bir şekilde ifade eden anlamına gelir.

ÖRNEK CÜMLELER:

 1. Demandingly, the client insisted on having the project completed within the next 24 hours. (Müşteri, proje tamamlanmasını önümüzdeki 24 saat içinde istedi.)
 2. The teacher demandingly asked the students to submit their assignments by the end of the day. (Öğretmen öğrencilerden gün sonuna kadar ödevlerini teslim etmelerini ısrarla istedi.)
 3. She looked at him demandingly, expecting an answer to her question. (Sorusuna cevap vermesini bekleyerek ona talepkar bir şekilde baktı.)
 4. The boss demandingly asked his employees to work overtime to meet the deadline. (Patron, çalışanlarına, son teslim tarihini karşılamak için fazla mesai yapmalarını talep etti.)
 5. The customer demandingly complained about the poor service he received at the restaurant. (Müşteri, restoranda aldığı kötü hizmetten şikayet ederek talepkar bir şekilde konuştu.)
 6. The coach demandingly instructed the players to run faster and work harder. (Antrenör, oyunculara daha hızlı koşmalarını ve daha çok çalışmalarını talep ederek yönlendirdi.)
 7. The director demandingly demanded that the actors perform their roles perfectly. (Yönetmen, oyuncuların rollerini mükemmel bir şekilde oynamalarını talep etti.)
 8. The manager demandingly asked for a progress report on the project. (Yönetici, projenin ilerlemesi hakkında bir rapor isteyerek talepkar bir şekilde konuştu.)
 9. The interviewer demandingly questioned the job candidate about his qualifications and experience. (Mülakatçı, iş adayına nitelikleri ve deneyimi hakkında sorular sorarak talepkar bir şekilde davrandı.)
 10. The audience demandingly applauded the singer for an encore performance. (Izleyiciler, şarkıcının bir encore performansı için talepkar bir şekilde alkışladılar.)
 11. The investor demandingly asked for detailed financial statements before investing in the company. (Yatırımcı, şirkete yatırım yapmadan önce detaylı mali tablolar talep ederek talepkar bir şekilde davrandı.)
 12. The editor demandingly requested that the writer make revisions to the manuscript. (Editör, yazarın el yazması üzerinde düzenlemeler yapmasını talep ederek talepkar bir şekilde konuştu.)
 13. The customer demandingly asked for a refund due to the defective product. (Müşteri, kusurlu ürün nedeniyle geri ödeme talep ederek talepkar bir şekilde konuştu.)
 14. The bride demandingly requested that the wedding planner make last-minute changes to the seating arrangement. (Gelin, düğün planlayıcısından oturma düzeninde son dakika değişiklikleri yapmasını talep ederek talepkar bir şekilde konuştu.)
 15. The speaker demandingly insisted that the audience pay close attention to his speech. (Konuşmacı, izleyicilerin konuşmasına dikkatle kulak vermesini ısrarla istedi.)
 16. The client demandingly requested a meeting with the company’s CEO. (Müşteri, şirketin CEO’suyla bir toplantı talep ederek talepkar bir şekilde konuştu.)
 17. The customer demandingly asked for a discount on the product. (Müşteri, ürüne indirim isteyerek talepkar bir şekilde konuştu.)
 18. The manager demandingly required that all employees attend the mandatory training session. (Yönetici, tüm çalışanların zorunlu eğitim oturumuna katılmasını talep ederek talepkar bir şekilde davrandı.)
 19. The client demandingly asked for frequent updates on the progress of the project. (Müşteri, proje ilerlemesi hakkında sık sık güncelleme talep ederek talepkar bir şekilde konuştu.)
 20. The boss demandingly ordered his employees to complete the task before leaving for the day. (Patron, çalışanlarına günün sonunda ayrılmadan önce görevlerini tamamlamalarını emrederek talepkar bir şekilde davrandı.)
 21. The customer demandingly asked for a replacement for the faulty product. (Müşteri, kusurlu ürünün yerine bir yenisi talep ederek talepkar bir şekilde konuştu.)

Bu cümlelerde “demandingly” kelimesi, bir şeyin ısrarla talep edildiği, emredildiği veya istendiği anlamında kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.